Žinomų žmonių mintys pamąstymui

Žinomų žmonių mintys pamąstymui

Su kokiais sunkumais šiandien susiduri? Kokia tavo kova? Gal tau kaip Abraomui reikia tikėjimo priimti pažadą? O gal kaip Juozapui pakilti iš duobės iki rūmų aukštumos? O gal kaip Mozei įveikti kelią per sudėtingas kliūtis? O gal reikia stiprybės įveikti priešus kaip Jozuei? Gal kaip Dovydui reikia atleidimo ar kaip mokiniams aprūpinimo? Pasižiūrėk į savo tikėjimo pirmtakus. Jų liudijimai tave paguos ir padrąsins. Dievas jų nepaliko ir neišdavė. Pasitikėk, kad tavęs Jis irgi nenuvils.

/Charles F. Stanley/

PAGUODA IŠ PRAEITIES

"O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį." (Romiečiams 15, 4)
Skaudžiausią ir pragaištingiausią smūgį priešas suduoda apgaudamas, kad savo kovas tu kovoji vienui vienas. Suprask – tai melas. Dievas suteikė tau savo ištikimų tarnų liudijimus, kad žinotum, jog Jis niekada "nepaliks tavęs vieno ir nepasitrauks nuo tavęs". (Įstatymo 31, 6). Jo tarnų tikėjimas buvo lygiai taip pat išbandomas kaip šiandien tavo. Jeigu jie liko ištvermingi, nepasidavė ir pasitikėjo savo Dievu iki galo, vadinasi, taip pasielgti gali ir tu.

Pal. Koncepciona Kabrera de Armida sako:

Visi žmonės yra gimę tapti šventi. Jei sielos gyventų vidinį gyvenimą, jei jos atsiduotų Šventajai Dvasiai, kaip išplistų mistinis gyvenimas ir kiek malonių įgytų Bažnyčia!

PASITIKIME SUNKUMUS ORIAI

Jei mūsų tikėjimas atneša ir karčius dalykus, nemanykime, kad tai kažkas keisto. Mes, žinoma, gyvename dėkingu metu ir mūsų šalies krikščionių dalia palanki. Jei tarnaujame Kristui, neturime baimintis mirties ir įkalinimo. Tačiau, nepaisant to, privalome būti pasirengę iškęsti tam tikrus sunkumus, jei esame tvirti ir tikri krikščionys.
Turime susitaikyti su pajuoka ir menku persekiojimu. Mes netgi turime pakęsti sunkius artimiausių ir brangiausių giminaičių žodžius ir nemalonų elgesį. Patyčios dėl kryžiaus dar nesibaigė. “Sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo Dvasios.” (1 Kor 2, 14) Gimusieji ‘pagal kūną’ persekios ‘gimusius pagal Dvasią’ (Gal 4, 29). Net ir pats darniausias gyvenimas mūsų nuo to neapsaugos. Jei esame atsivertę, niekada nesistebėkime, kad mūsų neapkenčia dėl Kristaus.

/John Ch. Ryle/

Nobelio taikos premijos laureatas D. Muratovas – apie Putino nuoskaudas ir Rusijos valdžią, apsirijusią savo pačios propaganda

Viskas prasidėjo dėl to, kad Vakarai nepripažino Krymo. Visa tai Putino nuoskaudos ir absoliutaus, nepalenkiamo savo teisumo įsisąmoninimas.

ačiū

5 4 5

ir

5 4 3

9:39

"Jei tavyje tvinksta puikybės nuodai, atsigręžk į Eucharistiją, nes ta duona, kuri yra tavo nusižeminęs ir pasislėpęs Dievas, išmokys tave nuolankumo ." Šv. Kirilas Aleksandrietis

"Žmonės, kurie pripažįsta karą ne tik neišvengiamu, bet ir naudingu, o todėl ir pageidautinu, − tokie žmonės yra baisūs ir siaubingi moraliniai išsigimėliai."

Levas Tolstojus, romano "Karas ir taika" autorius

"Aš įtariu, kad kai tik V. Putinas prakirs sausumos koridorių į Padnestrę, jis imsis užgrobinėti Moldovą, kuri nėra NATO narė. Po to, kai jis pagaliau užims ir Moldovą, ir Ukrainą, ir Baltarusiją, jis perkels į Baltarusiją branduolinį ginklą. Po to V. Putinas pradės šantažuoti pasaulį atominiu karu, kurį pradės ne Rusija, o nepriklausoma valstybė Baltarusija. Jau perkėlęs, dislokavęs Baltarusijoje atominį ginklą, jis paskelbs NATO ultimatumą, reikalaudamas grąžinti į Rusijos Federacijos sudėtį Baltijos valstybes", – sako J. Felštinskis.

Tokie žmonės nesiekia įtikti kitiems. Jie sako: "Galiu palaikyti su tavimi santykius neatsisakydamas savo autentiškumo, išlikdamas savimi!" Jie neleidžia kitiems peržengti jų užbrėžtų ribų ir patys neperžengia kitų ribų. Priešingai griežtų ir nelanksčių pažiūrų žmonėms, jie reaguoja lanksčiai ir lengvai prisitaiko prie aplinkybių, niekur nepuldami stačia galva, nesigindami, nekaltindami, be apmaudo ir impulsyvių reakcijų. Sudėtingose situacijose jie "išsilenkia priešininko smūgių", prisitaiko prie sunkių sąlygų, išlieka susitelkę ir semiasi Dievo teikiamų vidinių jėgų.
Tokiems žmonėms įtakos nedaro nei kiti žmonės, nei aplinkybės. Jie lanksčiai reaguoja ir leidžia Dievui stoti prie vairo. Jie būna paslaugūs, bet nesijaučia kalti dėl to, kad nepavyksta kiekvieno "pataisyti". Ribos padeda jiems prisitaikyti prie skirtingų aplinkybių. Jie praktikuoja principą nešiokite vieni kitų naštas… (Galatams 6, 2) neperlenkdami lazdos ir neprisiimdami svetimos atsakomybės.

DIENOS MALDA
Dieve, prašau, kad stotum prie mano gyvenimo vairo ir mokytum mane kliautis tik Tavimi, o ne žmonėmis ar aplinkybėmis.
/Bob & Debby Gass/

APIE RIBAS

Aš visa galiu… (Filipiečiams 4, 13)
Griežtos ribos kartais atkerta nuo aplinkinių ir kliudo palaikyti sveikus davimo ir gavimo santykius. Išblukusios, neaiškios ribos palieka tave atvirą išnaudotojams, kurie manipuliuodami tavo jausmais siekia, kad pasirūpintum jais savo sąskaita. O lanksčias ribas užsibrėžę žmonės sugeba gyventi savo gyvenimą, palaikydami subalansuotus, sveikus santykius su aplinkiniais. Jie gali būti dosnūs, skirti laiko, parodyti gailestingumą, pasidalyti savo ištekliais neįsiveldami ten, kur jiems nepriklauso, ir neišduodami Dievo įpareigojimo būti tuo, kuo Jis juos sukūrė.

Kristaus Atsimainymas – žavi akimirka pakeliui į Kančią
Žmogaus dvasiniame gyvenime ne kūnas griežia pirmu smuiku, bet malonės perkeista siela.

https://www.bernardinai.lt/kristaus-atsimainymas-zavi-akimirka-pakeliu
i-i-kancia/

"Įvykdęs karo nusikaltimą negali pasiteisinti, kad klausei duoto įsakymo", – teigia teisininkas dr. V. Malinauskas.

5 3 5

DIENOS MALDA

Tėve, padėk man nukreipti savo dėmesį nuo ateities į dabartį. Padėk man šiandien atlikti tai, ką reikia padaryti šiandien, ir gyventi su džiaugsmu. Ačiū, kad tavo žodis yra džiaugsmo šaltinis.

/Bob & Debby Gass/

Be to, labai svarbu, kad, patirdamas transformacijos procesą, nepamirštum džiaugtis gyvenimu. Daugelis mūsų atrodome taip, lyg eitume įtemptu lynu, o ne ramybės keliu. Taip neturėtų būti! Džiaukis gyvenimo kelio atkarpa, kurią priėjai. Mėgaukis akimirka, neskubėk gyventi, nepulk stačia galva į ateitį. Jėzus sakė, kad kiekvienai dienai gana savų vargų (žr. Mato 6, 34). Galbūt manai: "Jei tik mano gyvenime nebūtų tos ar anos problemos, būčiau laimingas." Su kuo tau tenka grumtis? Nesuvaldai apetito? Graužia apmaudas? O gal baimė? Galbūt sakai: "Jei tik pavyktų nusikratyti to ar ano įpročio ir pažaboti save, viskas būtų gerai."
Būk kaip Izraelis, kuris Pažadėtąją Žemę užėmė užkariaudamas po vieną miestą. Imkis savo silpnybių ir po truputį įveik kiekvieną mielą dieną. Užuot graužęsis dėl to, kiek dar daug reikia nuveikti ir kiek toli nueiti, verčiau išmok džiaugtis jau padaryta pažanga.