Šios sąlygos reglamentuoja interneto forumo naudojimą adresu https://banga.tv3.lt. Norėdami naudotis forumu, turite sutikti su šiomis Banga sąlygomis, įmonės valdančios forumą.

Įmonė gali pasiūlyti kitus produktus ir paslaugas skirtingomis sąlygomis. Šios sąlygos taikomos tik naudojant forumą.

Pereiti prie:

Svarbios sąlygos

Šios sąlygos apima keletą svarbių nuostatų turinčių įtakos jūsų teisėms ir pareigoms, pvz. kaip atsakomybės ribojimo nuostatos Atsakomybės ribojimas, ribojimai įmonės atsakomybės prieš jus Atsakomybės ribos, jūsų sutikimas padenti bendrovei žalą, atsiradusią dėl netinkamo forumo naudojimo Vartotojo atsakomybė, ir susitarimas nagrinėti ginčus Ginčai.

Jūsų leidimas naudotis forumu

Pagal šias sąlyga įmonė jums suteikia leidimą naudoti forumą. Kiekvienas turi sutikti su šiomis sąlygomis, kad galėtų naudotis forumu.

Forumo naudojimo sąlygos

Jūsų leidimui naudotis forumu, taikomos toliau nurodytos sąlygos:

 1. Turite būti mažiausiai 13 metų.

 2. Nebegalite naudotis forumu, jei įmonė susisieks su jumis tiesiogiai ir pasakys, kad negalite.

 3. Turite naudotis forumu laikantis Bendrųjų reikalavimų ir Turinio standartų.

Bendrieji reikalavimai

 1. Naudodamiesi forumu negalite pažeisti įstatymų.

 2. Negalite naudoti ar bandyti naudoti kito asmens paskyros forume be specialaus jo leidimo.

 3. Forume negalite pirkti, parduoti ar kitaip prekiauti vartotojų vardais ar kitais unikaliais identifikatoriais.

 4. Jūs negalite siųsti skelbimų, grandininių laiškų ar kitų pasiūlymų per forumą, arba naudoti forumą rinkti adresus ar kitus asmeninius duomenis komerciniams adresų sąrašams ar duomenų bazėms.

 5. Negalite automatizuoti prieigos prie forumo arba stebėti forumo, pvz., naudodami žiniatinklio tikrinimo programą, naršyklės papildinį ar priedą ar kitą kompiuterio programą, kuri nėra žiniatinklio naršyklė. Galite nuskaityti forumą ir indeksuoti jį viešai prieinamai paieškos varikliui, jei tokį naudojate.

 6. Negalite naudoti forumo el. laiškų siuntimui į platinimo sąrašus, naujienų grupes ar grupinio pašto slapyvardžius.

 7. Negalite klaidingai teigti, kad esate susijęs su įmone arba esate jos patvirtintas.

 8. Kituose tinklalapiuose forume negalite pateikti hipersaitų į vaizdus ar kitą nehipertekstinį turinį.

 9. Negalite pašalinti jokių nuosavybės teisę rodančių ženklų iš medžiagos, kurią atsisiunčiate iš forumo.

 10. Negalite rodyti jokios forumo dalies kitose svetainėse su <iframe>.

 11. Jūs negalite išjungti, vengti ar apeiti jokių forumo saugumo ar prieigos apribojimų.

 12. Negalite apkrauti forumo infrastruktūros nepagrįstai daugybe užklausų arba užklausų, skirtų nepagrįstai apkrauti forumo pagrindu veikiančias informacines sistemas.

 13. Negalite apsimesti kitais forume.

 14. Jūs negalite nieko padrąsinti ar padėti pažeidžiant šias sąlygas.

Turinio standartai

 1. Jūs negalite pateikti forume turinio, kuris yra neteisėtas, įžeidžiantis ar kitaip žalingas kitiems. Tai apima turinį, kuris yra priekabiaujantis, netinkamas arba įžeidžiantis.

 2. Jūs negalite forume pateikti turinio, kuris pažeidžia įstatymus, kieno nors intelektinės nuosavybės teises, pažeidžia kieno nors privatumą arba pažeidžia jūsų su kitais sudarytas sutartis.

 3. Negalite į forumą pateikti turinio, kuriame yra kenkėjiško kompiuterio kodo, pvz., kompiuterinių virusų ar šnipinėjimo programų.

 4. Jūs negalite pateikti turinio į forumą kaip tik vietos rezervavimo ženklą, kad galėtumėte turėti konkretų adresą, vartotojo vardą ar kitą unikalų identifikatorių.

 5. Negalite naudoti forumo atskleisti informaciją, kurios neturite teisės atskleisti, pavyzdžiui, kitų konfidencialia ar asmenine informacija.

Bendrovės teisės ir pareigos

Bendrovė gali tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šių sąlygų pažeidimus visapusiškai teisiškai. Bendrovė gali pranešti ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis patraukdama baudžiamojon atsakomybėn už įstatymų ir šių sąlygų pažeidimus.

Įmonė pasilieka teisę keisti, redaguoti ir ištrinti forumo turinį dėl bet kokios priežasties. Jei manote, kad kas nors pateikė turinį į forumą pažeisdamas šias sąlygas, nedelsdami susisiekite su mumis.

Vartotojo paskyra

Norėdami naudotis kai kuriomis forumo funkcijomis, turite susikurti paskyrą ir prisijungti prie jos.

Norėdami sukurti paskyrą, turite pateikti tam tikrą informaciją apie save. Jei kuriate paskyrą, sutinkate pateikti bent galiojantį el. pašto adresą ir jį nuolat atnaujinti. Galite bet kada uždaryti savo paskyrą pranešdami el. paštu [email protected].

Sutinkate būti atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojant paskyrą, nesvarbu, ar jūs tai leidote, ar ne, kol uždarysite savo paskyrą arba nepranešite įmonei, kad paskyra buvo pažeista. Sutinkate nedelsiant pranešti įmonei, jei įtariate, kad jūsų paskyra buvo pažeista. Sutinkate pasirinkti saugų paskyros slaptažodį ir laikyti jį paslaptyje.

Įmonė gali apriboti, laikinai sustabdyti arba uždaryti jūsų paskyrą forume pagal savo su autorių teisėmis susijusių panaikinimo užklausų tvarkymo politiką arba jei įmonė pagrįstai mano, kad pažeidėte kurią nors šių sąlygų taisyklę.

Vartotojo turinys

Niekas šiose sąlygose nesuteikia įmonei jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę, kurią bendrinate su forumu, pvz., paskyros informaciją, įrašus ar kitą turinį, kurį pateikiate forume. Niekas šiose sąlygose taip pat nesuteikia jums nuosavybės teisių į įmonės intelektinę nuosavybę.

Tarp jūsų ir įmonės esate visiškai atsakingi už turinį, kurį pateikiate forume. Jūs sutinkate neteisingai neteigti, kad turinys, kurį pateikiate forume, yra remiamas arba patvirtintas įmonės. Šios sąlygos neįpareigoja įmonės saugoti, prižiūrėti ar teikti jūsų pateikto turinio kopijų ir jo keisti pagal šias sąlygas.

Turinys, kurį pateikiate forume, priklauso jums ir jūs nusprendžiate, kokį leidimą suteikti kitiems. Tačiau paskelbdami turinį suteikiate licenciją įmonei teikti turinį, kurį pateikiate forume kitiems forumo naudotojams. Ši speciali licencija leidžia įmonei kopijuoti, skelbti ir analizuoti turinį, kurį pateikiate forume.

Kai jūsų pateiktas turinys pašalinamas iš forumo, nesvarbu, ar pašalinate jūs, ar įmonė, speciali įmonės licencija baigiasi, kai paskutinė kopija dingsta iš įmonės atsarginių kopijų, talpyklų ir kitų sistemų. Kitos licencijos kurias taikote jūsų pateiktam turiniui, pvz. Creative Commons licencijos, gali tęstis pašalinus turinį. Šios licencijos gali suteikti kitiems arba pačiai įmonei teisę vėl dalytis jūsų turiniu forume.

Kiti asmenys, gaunantys turinį, kurį pateikiate forume, gali pažeisti sąlygas, kuriomis licencijuojate savo turinį. Jūs sutinkate, kad įmonė jums nebus atsakinga už tuos pažeidimus ar jų pasekmes.

Vartotojo atsakomybė

Jūs sutinkate atleisti bendrovę nuo kitų asmenų teisinių pretenzijų, susijusių su jūsų šių sąlygų pažeidimu arba kitų asmenų, besinaudojančių jūsų paskyra forume, pažeidimu. Ir jūs, ir įmonė sutinkate kuo greičiau pranešti kitai pusei apie bet kokius teisinius reikalavimus, dėl kurių jums gali tekti atlyginti žalą. Jei įmonė jums nedelsdama nepraneš apie teisinį reikalavimą, jums nereikės atlyginti įmonei žalos, nuo kurios galėjote apsiginti arba ją sušvelninti skubiai pranešę. Jūs sutinkate leisti įmonei kontroliuoti tyrimą, gynybą ir teisinių ieškinių, už kuriuos turėtumėte atlyginti žalą bendrovei, sprendimą ir bendradarbiauti. Bendrovė sutinka nesutikti su jokiu atsiskaitymu, kuriuo pripažįstama jūsų kaltė arba nustatomi įsipareigojimai be jūsų išankstinio sutikimo.

Atsakomybės ribojimas

Jūs prisiimate visą riziką dėl naudojimosi forumu ir jo turiniu. Tiek, kiek leidžia įstatymai, įmonė ir jos tiekėjai suteikia forumą tokį, koks yra, be jokios garantijos.

Forumas gali turėti hipersaitą į kitų valdomus forumus ir paslaugas bei juos integruoti. Bendrovė nesuteikia jokių garantijų dėl kitų teikiamų paslaugų ar jų teikiamo turinio. Naudojimąsi kitų valdomomis paslaugomis gali reglamentuoti kitos sąlygos tarp jūsų ir tos, kuri teikia paslaugą.

Atsakomybės ribos

Nei įmonė, nei jos tiekėjai nebus jums atsakingi už žalą, padarytą pažeidus sutartį, kurios jų darbuotojai negalėjo pagrįstai numatyti, kai sutikote su šiomis sąlygomis.

Kiek leidžia įstatymai, visa jūsų atsakomybė už bet kokias pretenzijas, susijusias su forumu arba forumo turiniu, bus apribota iki 50 USD.

Atsiliepimai

Įmonė laukia jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų dėl forumo. Žiūrėti Kontaktai, kad galėtumėte su mumis susisiekti.

Sutinkate, kad įmonė galės laisvai veikti pagal jūsų pateiktus atsiliepimus ir pasiūlymus ir kad įmonė neturės jums pranešti, kad jūsų atsiliepimas buvo panaudotas, gauti jūsų leidimo jį naudoti ar mokėti jums. Sutinkate neteikti atsiliepimų ar pasiūlymų, kurie, jūsų manymu, gali būti konfidencialūs ar apriboti nuosavybės teise.

Nutraukimas

Jūs arba įmonė gali bet kada nutraukti šiose sąlygose surašytą sutartį. Pasibaigus mūsų sutarčiai, jūsų leidimas naudotis forumu taip pat baigiasi.

Šios nuostatos galioja pasibaigus mūsų susitarimui: Vartotojo turinys, Atsiliepimai, Vartotojo atsakomybė, Atsakomybės ribojimas, Atsakomybės ribos, and Bendros sąvokos.

Ginčai

reglamentuojantys teisės reglamentuose visus ginčus, susijusius su šiomis sąlygomis arba jūsų naudojimusi forumu.

Jūs ir įmonė sutinkate siekti su šiomis sąlygomis susijusių įsakymų tik valstijos arba federaliniame teisme. Nei jūs, nei įmonė neprieštarausite jurisdikcijai, forumui ar vietai tuose teismuose.

Išskyrus reikalavimą imtis įsakymo arba ieškinių pagal Kompiuterių sukčiavimo ir piktnaudžiavimo įstatymą, jūs ir įmonė bet kokį ginčą spręsite įpareigojant Amerikos arbitražo asociacijos arbitražą. Arbitražas vyks pagal AAA komercinio arbitražo taisykles ir papildomas su vartotojais susijusių ginčų procedūras. Arbitražas vyks. Bet kokį ginčą spręsite kaip asmuo, o ne kaip grupės ieškinio ar kito atstovo proceso dalis, nesvarbu, ar kaip ieškovas, ar kaip grupės narys. Joks arbitras nesujungs ginčo su kitu arbitražu be bendrovės leidimo.

Bet koks arbitražo sprendimas apims arbitražo išlaidas, pagrįstus mokesčius advokatams ir pagrįstas išlaidas liudytojams. Jūs ir įmonė galite priimti arbitražo sprendimus bet kuriame jurisdikciją turinčiame teisme.

Bendros sąvokos

Jei šių sąlygų nuostata neįgyvendinama taip, kaip parašyta, bet gali būti pakeista, kad ji būtų įgyvendinama, ta nuostata turėtų būti pakeista tiek, kiek būtina, kad ją būtų galima vykdyti. Priešingu atveju ši nuostata turėtų būti panaikinta.

Jūs negalite perleisti savo sutarties su įmone. Bendrovė gali priskirti jūsų sutartį bet kuriai bendrovės filialui, bet kuriai kitai įmonei, kuri įgyja įmonės kontrolę, arba bet kuriai kitai įmonei, kuri perka su forumu susijusios įmonės turtą. Bet koks bandymas perleisti šias sąlygas neturi teisinės galios.

Nei bet kurios teisės pagal šią Sutartį įgyvendinimas, nei bet kokio šios Sutarties pažeidimo atsisakymas neatleidžia nuo bet kokio kito šios Sutarties pažeidimo.

Šios sąlygos apima visas susitarimo tarp jūsų ir įmonės dėl forumo naudojimo sąlygas. Šios sąlygos visiškai pakeičia bet kokias kitas sutartis dėl jūsų naudojimosi forumu, rašytines ar ne.

Kontaktai

Informuoti įmonę ir siųsti įmonei klausimus galite šiuo el. paštu [email protected].

Bendrovė gali pranešti jums pagal šias sąlygas, naudodama el. pašto adresą, kurį nurodėte savo paskyrai forume, arba paskelbdama pranešimą pagrindiniame forumo puslapyje arba paskyros puslapyje.

Pakeitimai

Paskutinį kartą įmonė šias sąlygas atnaujino 2018 m. liepos 12 d. ir gali jas atnaujinti dar kartą. Įmonė paskelbs visus atnaujinimus forume. Dėl atnaujinimų, kuriuose yra esminių pakeitimų, įmonė sutinka atsiųsti jums el. laišką, jei susikūrėte paskyrą ir nurodėte galiojantį el. pašto adresą. Bendrovė taip pat gali pranešti apie atnaujinimus specialiais pranešimais ar įspėjimais forume.

Gavę pranešimą apie šių sąlygų atnaujinimą, norėdami ir toliau naudotis forumu, turite sutikti su naujomis sąlygomis.