Mokyklos-TVARKARAŠTIS

Mokyklos-TVARKARAŠTIS

kaip ziauru kaj paskajtau daabr Pavargęs Juokiasi

o pas tave db lengviau? Cha cha

Cha chajoo… Cha cha

Pirmadienis 1.ist 2.mat 3.bio 4.vok 5.liet 6.inf antradienis 1.liet 2.liet 3.mat 4.ang 5.fiz 6.dail 7.tik treciadienis 1.geo 2.ist 3.liet 4.mat 5.ang 6.chem ketvirtadienis 1.pilietinis 2.mat 3.bio 4.ang 5.vok 6.muz penktadienis 1.fiz 2.ch 3.mat 4.ang 5.info

ka reiskia SP ? Nekaltas

pirmadienis: 1) biologija 2) biologija 3) geografija 4) geigrafija 5) matematika 6) matematika antradienis: 0) Islandu 1) islandu 2) anglu 3) anglu 4) kompiterija 5) siuvimas 6) siuvimas 7) baseinas treciadienis: 1) danu 2) danu 3) literatura 4) literatura 5) matematika 6) matematika 7) virimas 8) virimas ketvirtadienis: 1) fizinis 2) fizinis 3) anglu 4) anglu 5) braizyba 6) braizyba penktadienis: 1) daile 2) daile 3) diktantas 4) ??? 5) danu 6) danu

nu uzuojauta Cha cha galiu paguost kad 12kl pamoku sumazes Nekaltas o tu gal is ciurlionkes?

Pirmadienis: 1. - 2. Rusų kalba 3. Matematika 4. Etika 5. Lietuvių 6. Skaitiniai 7. Anglų kalba Antradienis: 1. Kūno kultūra 2. Lietuvių 3. Anglų kalba 4. Istorija 5. Matematika 6. Geografija Trečiadienis: 1. - 2. Biologija 3. Dailė 4. Matematika 5. Kūno kultūra 6. Anglų kalba 7. Muzika Ketvirtadienis: 1. Biologija 2. Istorija 3. Anglų kalba 4. Lietuvių 5. Matemetika 6. Rusų kalba Penktadienis: 1. Rusų kalba 2. Geografija 3. Technologijos Veee4. Technologijos Veee5. Skaitiniai .

Pirmadienis 1 matematika 2 matematika 3 istorija 4 etika 5 anglu 6 7 8 daileAntradienis 1 2 lietuviu k. 3 anglu k. 4 fizika 5 etika 6 biologija 7 chemija 8 aerobikaTreciadienis 1 2 informatika 3 anglu k. 4 matematika 5 literatura 6 literatura 7 biologijaKetvirtadienis 1 matematika 2 aerobika 3 literatura 4 anglu k. 5 chemija 6 biologija 7 fizika Penktadienis 1 matematika 2 3 daile 4 literatura 5 istorija 6 chemija 7 istorija …nu gal ir nieko butu jei isbrauktume matematika… Cha cha

1.Piradienis 1.Muzika 2.Istorija 3.Daile 4.Anglu 5.Istorija 6. Geografija 2.Antradienis 1.Matematika 2.Lietuviu 3.Istorija 4 .Anglu 5.Info 6.Fizinis 7.Geografija 3.Treciadienis 1.- 2.- 3.Etika 4.Rusu 5.Skaitiniai 4.Ketvirtadienis 1.muzika 2.fizi nis 3.geografija 4.anklu 5.- 6.Matematika 5.Penktadienis 1.F izinis 2.Daile 3.Matematika 4.Lietuviu 5.Anglu tai tiek… Kanda

Pirmadienis: 1.lt 2.anglu 3.mat 4.vok Veee5.ekonomika 6.tikyba Antradienis: 1.anglu 2.fizika 3.chemija 4.inform 5.lt 6.lt 7.lt papildoma(ka nori) Treciadienis: 1.fizinis 2.mat 3.vok 4.lt 5.fizika 6.pil ietinis 7.darbai Ketvirtadienis: 1.dajle 2.fizinis 3.chemija 4 .mat 5.anglu 6.istorija 7.muzika penktadienis: 1.anglu 2.mat 3.bio 4.istorija 5.geo 6.lt beja mokykla yra zjbs Myliu Taip Laimingas

Pirmadienis 1.Kuno kultura 2.Anglu 3.Lietuviu k. 4.Daile 5.Matematika 6.Muzika Antradienis 1.Vokieciu 2.Liet uviu k. 3.Biologija 4.Istorija 5.Matematika Treciadienis 1.Istorija 2.Anglu 3.Geografija 4.Matematika 5.Matematika 6.Biologija Ket virtadienis 1.Vokieciu 2.Kuno kultura 3.Anglu 4.Lietuviu 5.Darbai 6.Darbai Penktadienis 1.Et ika 2.Lietuviu k. 3.Lietuviu k. 4.Matematka 5.Geografija 6.Informatika O kam tau visu tvarkarasciai?

12 klase Cha cha Cha cha Cha chaPIRADIENIUS 1.Automobilizmas Vyras2.Choreografija Moteris3.Angl u k. Tūsas4.Matė Laimingas5.Lietuviu k. Kietas6.Matės papildoma TaurėANTRADIENIUS 1.Fizika Drovus2.Biologija Gėlė3.Istorija Gerai4.Tik yba Liežuvis5.Lietuviu k. Kietas6.Lietuviu k. KietasTRECIADIENIUS 1.Vairavimas po miesta VW Golf Cha cha2.Dailės istorija Mirkt3.Anglų k. Flirtas4.Matė Laimingas5.Matė Laimingas6.Anglu k. Žvaigždė7.Istorija TūsasKETVIRTADIENIUS 1.Fizika Cha cha2.- Liežuvis Liežuvis Liežuvis3.Biologija Gėlė4.Lietuviu k. Kietas5.Matė Mirkt6.Anglu k. Labas7.Lietuviu papildoma Drovus8.Informė TelefonasPENKTADIENIUS 1.Fizika Drovus2.Choreograf ija Moteris3.Biologija Gėlė4.Lietuviu k. Kietas Kietas5.Matė Šypsena…savaitgalis… Girtas Girtas Girtas

ŽvaigždėPirmadienis Žvaigždė1.Matematika 2.Lietuviu 3.-------- 4.-------- 5.Istorija 6.Anglu 7.Biologija ŽvaigždėAntradienis Žvaigždė1.Informati ka 2.Biologija 3.Istorija 4.Sokis 5.Matematika 6.Anglu 7.Informa tika ŽvaigždėTreciadienis Žvaigždė1.Etika 2.Matematika 3.Lietuviu 4.— ---- 5.Lietuviu 6.-------- 7.Anglu ŽvaigždėKetvirtadienis Žvaigždė1.Mat ematika 2.Matematika 3.Lietuviu 4.Sokis 5.Chemija 6.Istorija 7.L ietuviu ŽvaigždėPenkatadienis Žvaigždė1.---------- 2.Chemija 3.Biologija 4.---------- 5.Anglu 6.Anglu labai nervina langaj Kanda kartais net atsibosta laukti Pavargęs

Jeigu be Dailės šulios tai normaliai pamokų pas mane :> Pirmadienis 0.Chemija 1.Chemija 2.Biologija 3.Lietuvių 4 .Fizika 5.Dailė 6.Istorija 7.Informatika Antradienis 1.Ekonom ika 2.Matematika 3.Lietuvių 4.Rusų 5.Fizika 6.Anglų k. Trečiadienis 0.Matematikos modulis 1.Lietuvių 2.Geografija 3.Kūno kultūra 4.Chemija 5.Matematika 6.Darbai Ketvirtadienis 0.Fizi ka 1.Anglų 2.Lietuvių 3.Lietuvių 4.Matematika 5.Rusų 6.Geografija 7.Kūno kultūra Penktadienis 1.Istorija 2.Matematika 3.Anglų 4.Muzika 5.Biologija

Pirmadienis 1. Tikyba 2. Rusų k. 3. Matematika 4. Matematika 5. Fizika 6. Lietuvių k. Antradienis 1. - 2. Matematika 3. Informatika 4. Dailė 5. Dailė 6. Anglų 7. Anglų Trečiadienis 1. Kūno k. 2. - 3. Lietuvių k. 4. Lietuvių k. 5. Istorija 6. Matematika Ketvirtadienis 1. Anglų k. 2. Dailė 3. Ekonomika 4. Matematika 5. Istorija 6. Fizika 7. Kūno k. Penktadienis 1. Anglų k. 2. - 3. Istorija 4. Lietuvių k. 5. - 6. Lietuvių k. 7. Rusų k.

pirmadienis istorija fizika matematika biologiaj geografija te chnologijos antradienis litu litu rusu matke anglu muzika treciadienis matke rusu geografija fizinis chemija anglu li tu ketvirtadienis (pati sunkiausia diena Nežinau o dar kontras ryt fizikos Nežinau ) anglu matke daile chemija fizika biologija litu pentadienis (pati geriausia diena is savaites Cha cha ) litu informatika istorija etika fizinis ekonomika Labas

Būčiau visai patenkinta savo tvarkaraščiu, jei jame visai nebūtų fizikos Cha cha Na, dar kalbos ugdymo, chemijos, literatūros, per pusę mažiau matematikos pamokų būtų ir pan. Cha cha O tvarkaraštį tai tingiu rašyt Nekaltas

_ PIRMADIENIS 1. – 2. Lietuviu kalba 3. Geografija 4. Matematika 5. Istorija 6. Daile 7. Rusu kalba ANTRADIENIS 1. Fizika 2. Etika 3. Informatika 4. Geografija 5. Anglu kalba 6. Biologija TRECIADIENIS 1. – 2. Lietuviu kalba 3. Chemija 4. Technologijos 5. Technologijos 6. Matematika 7. Muzika 8. Kuno kultura KETVIRTADIENIS 1. – 2. Lietuviu kalba 3. Lietuviu kalba 4. Anglu kalba 5. Matematika 6. Istorija 7. Anglu modulis 8. Projektas PENKTADIENIS 1. Kuno kultura 2. Fizika 3. Rusu kalba 4. Matematika 5. Anglu kalba 6. Chemija Daug amoku, bet tau uzuojauta, nes nenoreciau eiti i sule sestadieni…_ NekaltasApkabinimas