Mokyklos-TVARKARAŠTIS

PIRMADIENIS 1.Fizika 2.Pilietinis 3.Matemetika 4.Kuno kultura 5.Literatura 6.Chemija 7.Rusu kalba ANTRADIENIS 1.Geografija 2.Matematika 3.Darbai 4.Anglu kalba 5.Etika 6.Istorija TRECIADIENIS 1.Rusu kalba 2.Lietuviu kalba 3.Fizika 4.Geografija 5.Ugdymas 6.Muzika KETVIRTADIENIS 1.Literatura 2.Chemija 3.Anglu kalba 4.Matemetika 5.Kuno kultura 6.Daile 7.Informatika PENKTADIENIS 1.Biologija 2.Mate matika 3.Istorija 4.Lietuviu kalba 5.Anglu kalba Stai ir mano pamoku tvarkarastis, nei sunkus nei lengvas man asmeniskai jis patinka Taip

PIRMADIENIS 1. - 2. Lietuviu 3. Prancuzu 4. Geografija 5. Lietuviu ANTRADIENIS 1. Anglu 2. Kuno kultura 3. Muzikos istorija 4. Istorija 5. Solfedis 6. Specialybe TRECHIADIENIS 1. Prancuzu 2. Lietuviu 3. Matematika 4. Matematika 5. Biologija KETVIRTADIENIS 1. Anglu 2. - 3. Muzikos istorija 4. Istorija 5. Matematika 6. Auklejamoji PENKTADIENIS 1. Anglu 2. Lietuviu 3. Lietuviu 4. Etika 5. Geografija 6. Solfedis 7. Specialybe SHESHTADIENIS 1. - 2. Matematika 3. Biologija 4. Kuno kultura 5. Daile wat Laimingas Mano twarkarashtukas Laimingas Žvaigždė

jėga tvarkaraštis Cha cha Gerai Širdis~

Pirmadienis 1.Matieka 2.Biologija 3.Ekonomika 4.Informatika 5.Geo grafija 6.Daile 7.Chemija Antradienis 1.Lietuviu (gramatika) 2.Anglu 3.Tikyba 4.Matieka 5.Fizika 6.Rusu Treciad ienis 1.Biologija 2.Anglu 3.Fizika 4.Fizinis 5.Matieka 6Lietuviu (skaitiniai) 7.Pilietine visuomene Ketvirtadienis 1.Lietuviu (gramatika) 2.Anglu 3.Chemija 4.Istorija 5.Matieka 6.Choreografij a 7.Muzika Penktadienis 1Lietuviu (skaitiniai) 2.Lietuviu (kalbos kultura) 3.Rusu 4Darbai (technologijos) 5.Fizinis 6.Istorija

pirmadienis: texnologijos daile lietuviu (gramatika) istorija matematika xemija muzika antradienis kuno kultura lietuviu 9literatura) matematika anglu biologija rusu treciadienis lietuviu 9gramatika) anglu fizika geografija xemija rusu ketvirtadienis informatika lietuviu (literatura) lietuviu (risli) pilietinis anglu fizika etika vokieciu penktadienis istorija kuno kultura anglu matematika matematika geografija turbut debiliskesnio isdestymo buti jaw nebegalejo… kazkox bardakas… pirma kuno kultura… kur taj matyta… pzdc…

Cha chajoo… Cha cha

Pirmadienis 1.ist 2.mat 3.bio 4.vok 5.liet 6.inf antradienis 1.liet 2.liet 3.mat 4.ang 5.fiz 6.dail 7.tik treciadienis 1.geo 2.ist 3.liet 4.mat 5.ang 6.chem ketvirtadienis 1.pilietinis 2.mat 3.bio 4.ang 5.vok 6.muz penktadienis 1.fiz 2.ch 3.mat 4.ang 5.info

ka reiskia SP ? Nekaltas

pirmadienis: 1) biologija 2) biologija 3) geografija 4) geigrafija 5) matematika 6) matematika antradienis: 0) Islandu 1) islandu 2) anglu 3) anglu 4) kompiterija 5) siuvimas 6) siuvimas 7) baseinas treciadienis: 1) danu 2) danu 3) literatura 4) literatura 5) matematika 6) matematika 7) virimas 8) virimas ketvirtadienis: 1) fizinis 2) fizinis 3) anglu 4) anglu 5) braizyba 6) braizyba penktadienis: 1) daile 2) daile 3) diktantas 4) ??? 5) danu 6) danu

nu uzuojauta Cha cha galiu paguost kad 12kl pamoku sumazes Nekaltas o tu gal is ciurlionkes?

Pirmadienis: 1. - 2. Rusų kalba 3. Matematika 4. Etika 5. Lietuvių 6. Skaitiniai 7. Anglų kalba Antradienis: 1. Kūno kultūra 2. Lietuvių 3. Anglų kalba 4. Istorija 5. Matematika 6. Geografija Trečiadienis: 1. - 2. Biologija 3. Dailė 4. Matematika 5. Kūno kultūra 6. Anglų kalba 7. Muzika Ketvirtadienis: 1. Biologija 2. Istorija 3. Anglų kalba 4. Lietuvių 5. Matemetika 6. Rusų kalba Penktadienis: 1. Rusų kalba 2. Geografija 3. Technologijos Veee4. Technologijos Veee5. Skaitiniai .

Pirmadienis 1 matematika 2 matematika 3 istorija 4 etika 5 anglu 6 7 8 daileAntradienis 1 2 lietuviu k. 3 anglu k. 4 fizika 5 etika 6 biologija 7 chemija 8 aerobikaTreciadienis 1 2 informatika 3 anglu k. 4 matematika 5 literatura 6 literatura 7 biologijaKetvirtadienis 1 matematika 2 aerobika 3 literatura 4 anglu k. 5 chemija 6 biologija 7 fizika Penktadienis 1 matematika 2 3 daile 4 literatura 5 istorija 6 chemija 7 istorija …nu gal ir nieko butu jei isbrauktume matematika… Cha cha

1.Piradienis 1.Muzika 2.Istorija 3.Daile 4.Anglu 5.Istorija 6. Geografija 2.Antradienis 1.Matematika 2.Lietuviu 3.Istorija 4 .Anglu 5.Info 6.Fizinis 7.Geografija 3.Treciadienis 1.- 2.- 3.Etika 4.Rusu 5.Skaitiniai 4.Ketvirtadienis 1.muzika 2.fizi nis 3.geografija 4.anklu 5.- 6.Matematika 5.Penktadienis 1.F izinis 2.Daile 3.Matematika 4.Lietuviu 5.Anglu tai tiek… Kanda

Pirmadienis: 1.lt 2.anglu 3.mat 4.vok Veee5.ekonomika 6.tikyba Antradienis: 1.anglu 2.fizika 3.chemija 4.inform 5.lt 6.lt 7.lt papildoma(ka nori) Treciadienis: 1.fizinis 2.mat 3.vok 4.lt 5.fizika 6.pil ietinis 7.darbai Ketvirtadienis: 1.dajle 2.fizinis 3.chemija 4 .mat 5.anglu 6.istorija 7.muzika penktadienis: 1.anglu 2.mat 3.bio 4.istorija 5.geo 6.lt beja mokykla yra zjbs Myliu Taip Laimingas

Pirmadienis 1.Kuno kultura 2.Anglu 3.Lietuviu k. 4.Daile 5.Matematika 6.Muzika Antradienis 1.Vokieciu 2.Liet uviu k. 3.Biologija 4.Istorija 5.Matematika Treciadienis 1.Istorija 2.Anglu 3.Geografija 4.Matematika 5.Matematika 6.Biologija Ket virtadienis 1.Vokieciu 2.Kuno kultura 3.Anglu 4.Lietuviu 5.Darbai 6.Darbai Penktadienis 1.Et ika 2.Lietuviu k. 3.Lietuviu k. 4.Matematka 5.Geografija 6.Informatika O kam tau visu tvarkarasciai?

12 klase Cha cha Cha cha Cha chaPIRADIENIUS 1.Automobilizmas Vyras2.Choreografija Moteris3.Angl u k. Tūsas4.Matė Laimingas5.Lietuviu k. Kietas6.Matės papildoma TaurėANTRADIENIUS 1.Fizika Drovus2.Biologija Gėlė3.Istorija Gerai4.Tik yba Liežuvis5.Lietuviu k. Kietas6.Lietuviu k. KietasTRECIADIENIUS 1.Vairavimas po miesta VW Golf Cha cha2.Dailės istorija Mirkt3.Anglų k. Flirtas4.Matė Laimingas5.Matė Laimingas6.Anglu k. Žvaigždė7.Istorija TūsasKETVIRTADIENIUS 1.Fizika Cha cha2.- Liežuvis Liežuvis Liežuvis3.Biologija Gėlė4.Lietuviu k. Kietas5.Matė Mirkt6.Anglu k. Labas7.Lietuviu papildoma Drovus8.Informė TelefonasPENKTADIENIUS 1.Fizika Drovus2.Choreograf ija Moteris3.Biologija Gėlė4.Lietuviu k. Kietas Kietas5.Matė Šypsena…savaitgalis… Girtas Girtas Girtas

ŽvaigždėPirmadienis Žvaigždė1.Matematika 2.Lietuviu 3.-------- 4.-------- 5.Istorija 6.Anglu 7.Biologija ŽvaigždėAntradienis Žvaigždė1.Informati ka 2.Biologija 3.Istorija 4.Sokis 5.Matematika 6.Anglu 7.Informa tika ŽvaigždėTreciadienis Žvaigždė1.Etika 2.Matematika 3.Lietuviu 4.— ---- 5.Lietuviu 6.-------- 7.Anglu ŽvaigždėKetvirtadienis Žvaigždė1.Mat ematika 2.Matematika 3.Lietuviu 4.Sokis 5.Chemija 6.Istorija 7.L ietuviu ŽvaigždėPenkatadienis Žvaigždė1.---------- 2.Chemija 3.Biologija 4.---------- 5.Anglu 6.Anglu labai nervina langaj Kanda kartais net atsibosta laukti Pavargęs

Jeigu be Dailės šulios tai normaliai pamokų pas mane :> Pirmadienis 0.Chemija 1.Chemija 2.Biologija 3.Lietuvių 4 .Fizika 5.Dailė 6.Istorija 7.Informatika Antradienis 1.Ekonom ika 2.Matematika 3.Lietuvių 4.Rusų 5.Fizika 6.Anglų k. Trečiadienis 0.Matematikos modulis 1.Lietuvių 2.Geografija 3.Kūno kultūra 4.Chemija 5.Matematika 6.Darbai Ketvirtadienis 0.Fizi ka 1.Anglų 2.Lietuvių 3.Lietuvių 4.Matematika 5.Rusų 6.Geografija 7.Kūno kultūra Penktadienis 1.Istorija 2.Matematika 3.Anglų 4.Muzika 5.Biologija

Pirmadienis 1. Tikyba 2. Rusų k. 3. Matematika 4. Matematika 5. Fizika 6. Lietuvių k. Antradienis 1. - 2. Matematika 3. Informatika 4. Dailė 5. Dailė 6. Anglų 7. Anglų Trečiadienis 1. Kūno k. 2. - 3. Lietuvių k. 4. Lietuvių k. 5. Istorija 6. Matematika Ketvirtadienis 1. Anglų k. 2. Dailė 3. Ekonomika 4. Matematika 5. Istorija 6. Fizika 7. Kūno k. Penktadienis 1. Anglų k. 2. - 3. Istorija 4. Lietuvių k. 5. - 6. Lietuvių k. 7. Rusų k.