Kodel sis pasaulis toks saltas?

Kodel sis pasaulis toks saltas?

PAMAŽU

"Pamažu juos (priešus) išvarysiu iš krašto, kol tu išsiplėsi ir užvaldysi žemę." (Išėjimo 23, 30)
Situacijos, kai problemos užsitęsia, gali pakirsti viltį ir atimti drąsą. Galbūt šiandien atrodo, kad senos žaizdos niekaip neužgis ir apskritai neaišku, kada jos sugis, arba yra tokių sunkumų, kurie tiesiog neįveikiami.
Būk drąsus! Ruošdamas Izraelio tautą užkariauti Pažadėtąją žemę, Dievas aiškiai pasakė, kad joje bus daug priešų ir kad juos Jis išvarysiąs ne iš karto, o per tam tikrą laiką. Taip Dievas nusprendė ne šiaip sau, o siekdamas, kad Jo tauta kasdien išmoktų Juo visiškai pasitikėti ir augtų.
Žinok, kad Dievas jau numatė, kada tu įveiksi sunkumus. Viešpats nori užtikrinti, kad iškovotum tikrą, visišką pergalę. Nors galbūt atrodo, kad pažanga labai lėta, bet iš tiesų Viešpats nuosekliai ir kruopščiai atlieka savo darbą. Pamokos, kurių išmoksi eidamas per sunkumus, bus tavo amžinai - Jo šlovei ir garbei.

/Charles F. Stanley/

5 3 1

Išpirk savo buvusį šaltumą, praleistą veltui laiką, melsk susipratimo tiems, kurie nežino, kam Dievas jiems yra davęs laiką. Prisimink, kaip daug žmonių maldą pamiršo ir neberanda jai laiko. Nelaimė! Kaip daug gerųjų kovoja nebepakeliamą kovą, kaip kenčia sielos skaistykloje… Mes turim padėti visiems.

https://www.bernardinai.lt/akademikas-a-asmolovas-per-pastaruosius-dvi
desimt-metu-mes-sukureme-galinga-ir-efektyvia-ideologija-kuria-as-vadi
nu-teleneapykanta/

Man skambina dvidešimtmetė giminaitė iš Ukrainos: "Mus žudo! Ką jūs darote?!" Aš jai atsakau: "Aš tave myliu…" O ji į tai: "Mums labai svarbu, kad jūs suprastumėte ir jaustumėte, kaip mums blogai. Suprastumėte mus, nors ir nieko negalite padaryti…" Kalbantis su ja man tekėjo ašaros… Net nežinau, ar lengviau tam, kuris kenčia nuo depresijos, ar tam, kuris gieda drąsius pergalės himnus, savyje užmušęs bet kokį žmogiškumą…"

 1. Padėk kitam, kuriam dar blogiau nei Tau, iš tikrųjų gyti gali tas, kuris gydo kitus.
 2. Baimes dėl ateities palik ateičiai, Tu turi tik šiandien.
 3. Galią spręsti savo sunkumus įgauna tas, kuris myli Gyvenimą ir paleidžia baimę.
 4. Kai kurie žmonės nėra laimingi tik todėl, kad nesugeba mylėti savęs, padėk jiems save pamilti. Priimk žmogų tokį, koks jis yra.
 5. Tau nereikia visų dalykų, kuriuos turi kiti, Tavo laimės pagrindas yra Tavo širdis ir mintys.
 6. Niekada neieškok kaltų, ieškojimas kaltų niekada nieko nepakeitė, geriau imkis atsakomybės ir surask išeitį.
 7. Žodžiai, kurie kituose nekuria gyvenimo ir nepadeda gyti yra žodžiai kurių geriau nesakyti.
 8. Tavo žaizdos yra vietos, kurioms reikia Meilės, niekada neskaudink kitų taip, kaip pats buvai skaudinamas, geriau leisk Dievo Meilei Tave gydyti.
 9. Žmonės nebijo problemų, skausmo, sunkumų jeigu jie turi šalia Draugus, būk jiems Draugas, atpažink tuos, kurie yra Draugai Tau.
 10. Esi labai laimingas, jeigu dovanas, kurias turi gebi pamatyti prieš jų netekdamas.
 11. Dėkinga širdis viską mato, kaip dovaną, išmok dėkoti.
 12. Vieną dieną Tavo Meilė, Mintys, Širdis, Mylimieji, planai, elgesys, žodžiai, darbai taps Dangumi, kuriame amžinai gyvensi, gyvenk kasdien tokiu Dangumi, kokiame pats norėtum amžinai gyventi.

Benas Lyris, 20 prasmės žingsnių:

 1. Gyvenimas didesnis nei Tavo problemos, mylėk Gyvenimą.
 2. Tavo jėga yra gebėjimas gyventi su dalykais, kurių negali pakeisti.
 3. Tu neprivalai būti tobulas, būk realus, tik taip pamatysi gyvenimą. Tobulų pilnos kapinės.
 4. Atleisk žmonėms viską, bet turėk išminties neiti su tais, kurie piktnaudžiauja Tavo gerumu.
 5. Jeigu esi vienas, nuoširdžiai paklausk savęs, ką darai, kad ieškotum kitų. Laikas tiek vertingas, kiek išmokai ne tik kvėpuoti, bet mylėti.
 6. Tu neprivalai būti stiprus, Tau reikia kitų, kad į juos atsiremtum, Tavęs reikia kitiems, kad jie jaustųsi saugūs.
 7. Dalykai, kurių negalėsi išspręsti iš karto yra tai, kas augins Tave laike.
 8. Pasitraukti iš gyvenimo niekada nėra išeitis, išeitis - atrasti gyvenimą ten iš kur nori pasitraukti.

5 2 5

į šiltumą Angelas

Tokiomis akimirkomis labai svarbu atsiminti, kad Jėzui tapus tavo Gelbėtoju iš tiesų niekada nebūsi vienas. Esi užantspauduotas Jame Šv. Dvasia, kuri gyvena tavyje kaip tavo atpirkimo pamatas. O nuostabiausia tai, kad Dievas apie konkrečią situaciją žino kur kas daugiau negu tu. Jis yra vienintelis patarėjas, kurį turėtum išklausyti. Neatsiskirk ir neužsisklęsk nuo Tėvo. Ramiai pabūk su Juo ir leisk Jam apreikšti kiekvienos situacijos atsakymus. Jis yra pats išmintingiausias ir patikimiausias tavo Bendražygis.

/Charles F. Stanley/

NE VIENAS

"Tačiau aš nuolat esu su Tavimi, Tu laikai nutvėręs mano dešinę ranką. Tu vesi mane savo patarimu ir galiausiai paimsi į šlovę." (Psalmių 73, 23-24)

Gyvenime būna akimirkų, kai tiesiog negali dalytis su kitais savo naštomis ar sunkumais. Galbūt nenori jaudinti brangių žmonių arba gal pasidalijęs jaustum gėdą, o gal paviešindamas širdį slegiančią informaciją sulaužytum kokius nors teisinius, saugumo ar strateginius įsipareigojimus. Nesvarbu, dėl ko tau tenka tylėti, išgyvendamas šią kovą jautiesi atskirtas nuo kitų ir vienišas.

Užuojauta agresoriui, tuo pat metu nuvertinant agresoriaus aukas, įrodo, kad didelė dalis europiečių vis dar nesugeba pripažint savo klaidų.

Jėzus neateina pakeisti tik tavo gyvenimo išorės pagal tavo pageidavimus. Jis ateina perkeisti tavo vidaus taip, kaip to nori Dievas. Pasiduodamas Viešpačiui gyvenimą perleidi į Jo rankas. Šitaip pripažįsti nesąs svarbiausias savo gyvenime, o jo ašimi padarai Dievą. Tu atsiduodi, pasišventi Jam. Pademonstruoji paklusnumą. Darai, ką Jis liepia.
Kaip gyventi produktyvų, vaisingą gyvenimą? Ogi diena iš dienos mirštant sau. D. L. Moody’s yra pasakęs, kad pasaulis dar pamatys, ką Dievas gali per vieną žmogų, kuris yra visiškai atsidavęs Jam. Pulk ant kelių ir šiandien melskis tokiais žodžiais: “Viešpatie, imk mane, supurtyk, palaužk ir padaryk tokiu, kokį nori mane matyti.” Į tokią maldą Jis nedelsdamas atsilieps.

/Bob & Debby Gass/

PAVESK SAVE DIEVUI (2)

"[…] Jei kas nori eiti paskui mane […] tepasiima savo kryžių…" (Mato 16, 24)

Pavesti save Dievui nereiškia būti pasyviam. Dievo valia gyvenime tau nuolatos teks pasitelkti kūrybiškumą, priimti sprendimus, imtis iniciatyvos. Pasidavęs Dievui netapsi kilimėliu kojoms valytis. Tai nereiškia, kad fatališkai priimsi aplinkybes ir su jomis susitaikysi. Labai dažnai tai reikš kovą keičiant nusistovėjusią padėtį. Pasiduoti Dievui nereiškia nustoti pasitelkti protą ir išmonę, kelti klausimus ar liautis kritiškai mąstyti. Pasidavimas Dievui nėra ramentas, į kurį remiasi silpni, kai nebeįstengia susidoroti su savo gyvenimu.
Pasidavimas Dievui – tai džiugus ir laisvanoriškas pripažinimas, kad Dievas tikrai yra ir tas Dievas – ne tu. Jo tikslai kur kas išmintingesni ir geresni už tavo troškimus.

Negalime žiūrėti pro pirštus į faktą, kad tiek, kiek plečiasi žmonijoje prisikėlimo potencialas, stiprėja ir destrukcinės jėgos.

Visa tai turėtų būti pavyzdys mums, gyvenantiems dienų pabaigoje, nes Dievas nesikeičia. Jis kviečia į atgailą ir dabar. Jo Žodis įspėja ir mus, ragindamas atsiversti ir sugrįžti pas savo Kūrėją. Raštas sako, kad Dievas padėjo prieš mus palaiminimus ir prakeikimus, gyvenimą ir mirtį. Jis kviečia rinktis gyvenimą, ir tas gyvenimas yra Jo Sūnuje - Kristuje Jėzuje. Tie, kas Jį priima, tampa Dievo vaikais ir turi Jame prieglaudą bei užuovėją. Ir nebereikia tuomet bijoti nakties siaubo, nei strėlės iššautos dieną, nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, niokojančios vidudienį. Nors tūkstantis kristų kairėje ar dešimt tūkstančių dešinėje, Dievo rankose visada bus saugu (Psalmė 91).
"VIEŠPATIE, argi tavo akys neieško teisybės? Tu juos plakei, bet skausmo jie nejautė, Tu juos beveik sunaikinai, bet jie nesileido mokomi. Jie tapo kietesni už uolą ir sugrįžti atsisakė." (Jeremijo 5, 3)
"Kaip ilgai dar turės kraštas liūdėti ir žolė visur laukuose vysti? Argi turi gaišti gyvuliai ir paukščiai dėl to, kad nedorai elgiasi jo gyventojai? O jie sau sako: "Dievas nemato, ką mes darome!" (Jeremijo 12, 4)
Ištirkime kiekvienas savo širdį. Tik atgaila ir atsigręžimas į Dievą gali išgelbėti kiekvieną žmogų ir tautas nuo sunaikinimo.
"Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti, ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga." (Izaijo 30, 15)

/Viktorija Velkė/

KODĖL ŽEMĖJE TIEK VARGO?

Žmogus dažnai klausia, kas vyksta pasaulyje, iš kur tiek blogio, kodėl tokie dalykai dedasi aplink? Gali atrodyti, kad tai sunkus klausimas, bet atsakymas slypi žmogaus širdyje.
Daug kartų Dievas kvietė savo tautą Izraelį į atgailą, bet žmonės vėl ir vėl nusigręždavo nuo Viešpaties ir, nepaklusdami Jo žodžiui, grįždavo prie savo nedorų darbų. Viešpats juos įspėjo, kad dėl to jie bus išblaškyti po visą pasaulį ir taps pajuoka visoms tautoms (1 Kar 9, 7). Žiūrėdami į Izraelio tautos istoriją, galime tuo įsitikinti. Didelė dalis Izraelio žydų buvo ištremti, o II pasaulinio karo metu patyrė genocidą – holokaustą, kurio metu buvo išžudyti milijonai žydų tautybės žmonių.

5 1 5

Dešimt pasiūlymų karo paženklintai gavėniai – arkivyskupas K. Kėvalas

https://www.laikmetis.lt/desimt-pasiulymu-karo-pazenklintai-gaveniai-a
rkivyskupas-k-kevalas/