Frazės...

Frazės…

Vertinant Antrojo pasaulinio karo priežastis ir pasekmes Europoje iki šiol dominuoja vienpusiškas anksčiau Sovietų sąjungai, o dabar Rusijai naudingas "vieno vokiško nacionalsocialistinio blogio" naratyvas.

8 5 8

Pal. Koncepciona Kabrera de Armida sako:

Didžiausias tobulumo priešas yra "aš", kupinas savimeilės, nuosavų pomėgių, ieškantis patogumo. Įveikus "aš", atsiranda vietos, ir Jėzus, kuris nesiveržia į jau užimtą teritoriją, visas tampa mūsų. Šventoji Dvasia taip pat visa tampa mūsų.

Ukrainos ir Rusijos paaukojimas Marijai – priminimas, kad turime melstis

Bažnyčia neužsiima magija. Nebus taip, kad Dievas spragtels pirštais, ir viskas susitvarkys. Mes patys taip pat turime veikti Jo garbei.

Kvailumas ir tikrojo išsilavinimo trūkumas gali vėl būti egzistencinė grėsmė žmonijai. Realybė tokia, kad mes žudome save daugiausia dėl to, kad esame nesuvokiamai kvaili.

8 5 2

Skaitau

Kai sustabdysi Kaino ranką, Viešpatie, pasirūpink ir juo. Jis yra mūsų brolis.

Ukrainoje kariaujantis lietuvis: šią šalį ginu kaip savo vaiką

Kovos lauke turi būti ne tik fiziškai, bet ir morališkai stiprus. Jei esi silpnas bent vienoje iš šių sričių, tu tiesiog krisi.

8 4 8

"Karo nusikaltėliams skaistyklos nėra", – susitikimo pabaigoje Rusijos ambasadoriui sakė Kyslytsya. "Jie keliauja tiesiai į pragarą"

Ne laikas skirstytis į vidines barikadas, kai reikia kasti prieštankinius apkasus.

Beveik 23 metus laisvasis pasaulis vaizdavosi, kad didžiausia jo problema yra ne diktatoriai, begėdiškai papirkinėję Vakarų elitus, o globalinis atšilimas, audinių kailiniai ir ruonių teisės.

R. Valatka

"Istorija tautoms buvo nemaloni, kai jos toleruoja ar ramina tokią agresiją. Teritorinio vientisumo ir demokratijos sąvokos negali baigtis ties NATO sienomis. Ar likęs pasaulis turi būti paliktas vilkams, kol yra tik viena saugumo sala? "

"Amerika yra bjauri, nusivylusi ir beprotiškai veidmainiška savo elgesiu užsienyje, tačiau moralinio lygiavertiškumo tarp Jungtinių Valstijų ir Putino Rusijos sąvoka tapo juokinga. O jei yra toks dalykas kaip geresnis pasaulis, tai antiimperialistai gali atsidurti keistoje padėtyje tikėdamiesi ir melsdamiesi už ne tik Vakarų, bet ir Vakarų jėgos sveikatą ir ilgaamžiškumą. "

"Jie buvo įsitikinę, kad nebus pasipriešinimo, kai ateis didžiulė Rusijos armija, ir teks išvaikyti tik krūveles nepatenkintųjų. Bet ukrainiečių tautą lazdomis neišvarysi", – cituojamas J. Butusovas.

Kunigas Juozas Fakėjavas: "Gavėnia - metas atsisakyti ne tik maisto, bet ir keiksmų, paniekos žodžių

8 4 0

O. Šimaitė, ištvėrusi Dachau koncentracijos stovyklą, turėjo dvasinės galios rašyti: "Myliu didele meile Vokietiją ir vokiečius".