Frazės...

8 3 8

Angelas

Tikrai atrodo keista šiais laikais paprasčiausiai sėsti į dulkes ir nutilti. Tačiau būtent to labiausiai ir reikia. Piktosios jėgos bijo tokios tylos, kai "kairė nežino, ką veikia dešinė" ir tokios maldos, kuri iškuždėta "savame kambarėlyje" tarp keturių – mano ir Tėvo akių. Šie, keletas dalykų – tobuliausias priešnuodis priešiškoms jėgoms.

Naivumo atsikratymas – pirmas žingsnis. Antrasis galėtų išsiskleisti konkrečiame veiksme, pavyzdžiui, meldžiantis į arkangelą Mykolą.

Vidinis aklumas – akimis matyti daiktus bei žmones, bet protu bei širdimi nenorėti matyti jų esminės priežasties – Dievo.

"Krikščionis nebus klausiamas, kaip jis pradėjo, bet kaip užbaigė. Šv. Paulius pradėjo nekaip, bet gerai užbaigė. Judas pradėjo labai gerai, bet užbaigė apgailėtinai. Daug kas pradeda lipti, bet mažai kas pasiekia viršūnę."

Šv. Jeronimas

tik kas patraukia dėmesį

Man atrodo tu susiruosei visa interneta sucopypastinti i Banga.

Sėkmingai veržtis į priekį tau trukdo tai, kaip pats save matai.

Nemylėk spalvų - akimis, garsų - ausimis, lūpų - lūpomis, mylėk viską širdimi Širdis

8 2 8

Šuo

Nutilk savo širdyje, sėdėk kaip vėžlys, vaikščiok žvaliai kaip balandis ir miegok, kaip miega sargybinis šuo

Gyvenimas su nuo priklausomybės kenčiančiu žmogumi yra lyg leidimasis nuo amerikietiškų kalnelių

Vieno asmens priklausomybė paliečia jo šeimos narius, kuriems kyla grėsmė tapti kopriklausomiems nuo alkoholiko ar narkomano gyvenimo ciklų.

"Eiti keliais, tai ir atgailauti, tai ir maldauti, tai ir su pasitikėjimu prašyti, kad tas Galingesnis už mane <…> parodytų savo maloningumą prisiliestų ir pakeltų mane".

Dievas bara nesupratingą ir nedėkingą karalių, užmiršusį, jog šis viso labo tėra tik paprastas savo tautos narys.

Vyskupas Mindaugas Sabutis: mes trokštame pigios malonės, be tikėjimo, be Kristaus

Lk 6, 17. 20–26 "Palaiminti jūs, vargdieniai! Vargas jums turtuoliai!"

Nemokėdamas paišyti paišytojas nesugeba nupaišyti tokių beskonybių, kokias nupaišo išmokęs.

Gyvenimo aplinkybės sukelia tam tikrų emocijų. O kaip pakeisti emocijas, kai jautiesi bejėgis prieš žmones ar aplinkybes? Keisk savo mintis apie tai! Tikras pokytis visuomet prasideda galvoje, nuo minties.