Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai Klubai ir forumai
Prisijunk: Pamiršau slaptažodį  Užsiregistruoti
Rėmėjai:

Žinomų žmonių mintys pamąstymui


Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje

Atsakyti Kitos temos Nauja tema Temą 2008 04 21 d. 12:21 pradėjo  rusoo, peržiūrėta 19199 k.
Puslapiai: <pirmas -10 18 19 20 21 22 paskutinis> 
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101391

2022-01-21 09:49 476 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
MALDOS SVARBA

"Jis jiems sakė: 'Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite!’ Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad, jei įmanoma, Jį aplenktų toji valanda." (Morkaus14, 34-35)
Atkreipkime dėmesį, kokį pavyzdį mūsų Viešpats duoda apie maldos svarbą sunkumuose. Matome, kaip Jis pasinaudoja šia priemone sielvarto valandą. Mums du kartus pasakyta, kad Jo sielą užklupus liūdesiui, 'Jis meldėsi'.
Niekada nerasime geresnio recepto kenčiančiam pacientui. Pirmasis Asmuo, į kurį turėtume kreiptis užklupus sunkumams, yra Dievas. Pirmiausias nusiskundimas turi būti malda.
Atsakymo ir pagalbos galime sulaukti ne iš karto. Sudėtinga situacija, kurioje esame išbandomi, gali nepasikeisti. Tačiau mums padės jau vien tai, kad atversime ir išliesime savo širdis prie malonės sosto. Jokūbo patarimas išmintingas ir svarus: 'Kenčia kas iš jūsų? Tesimeldžia' (Jokūbo 5, 13).

/John Ch. Ryle/


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101473

2022-01-22 07:47 477 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Šventasis Jurgi, melski už mus! Atrodo, mūsų nė nebebandoma sergėti nuo slibinų, bet oras – visomis prasmėmis – vis labiau užnuodytas.

KUN. ALGIRDAS ŠIMKUS

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101499

2022-01-22 09:02 478 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
AR JĖZUS TIKRAI YRA MANO GELBĖTOJAS?

Jeigu noriu, kad Kristus būtų mano Gelbėtojas, pirmiausia turiu leisti Jam būti mano gyvenimo VIEŠPAČIU. Tik tada, kai Jis Viešpatauja mano gyvenime, kai pavedu save Jo valiai, kai mano kelrodis yra Jo sprendimai ir pasitikiu Jo vedimu, esu kelyje į išganymą.
Jeigu norime būti išgelbėti, turime sekti paskui savo Gelbėtoją, eiti Jo pėdomis, kurios nuves mus pas Tėvą į Amžinąjį gyvenimą. Dievas siuntė mums Ganytoją, kad nebūtume paklydusios avys be piemens.


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101502

2022-01-22 09:03 479 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Tai ir yra malonė. Žinojimas, kad Kristus numirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir tikėjimas be atsivertimo darbų, negali nieko išgelbėti. Jeigu tiki, kad Jėzus yra Gelbėtojas, sek paskui Jį, pavesk save Jam. Kai leisi Jam būti tavo gyvenimo Viešpačiu, tuomet Jis bus ir tavo Gelbėtojas.
"Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs." Mato 10,38
"Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti, ramybė ir pasitikėjimas - jūsų jėga." Izaijo 30,15

/Viktorija Velkė/

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101543

2022-01-23 09:25 480 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Melstis už krikščionis tėvynainius, neieškančius Tiesos Šaltinio, taip pat svarbu, kaip ir melstis už kitų konfesijų tikinčiųjų vienybę.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101565

2022-01-24 09:49 481 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Apie dorybes, kurias ugdydami mes įveiksime visas mus ištikusias negandas.

Aba Antanas Didysis sakė:
"Iš Dievo esame gavę susivaldymą, romumą, skaistumą, tvirtumą, kantrybę ir kitas didžiąsias dorybes, kad jų padedami atlaikytume priešo antpuolius. Jei ugdysime šias galias ir visados būsime pasirengę jas panaudoti, jokia ištikusi neganda nebus mums skaudi, sunki ar pražūtinga, nes visas jas įveiks mumyse esančios dorybės.
Neprotingi į tai neatsižvelgia; jie netiki, kad visa nutinka mūsų naudai, idant suspindėtų mūsų dorybės ir Dievas mus už jas apvainikuotų".

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101574

2022-01-24 12:05 482 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
KASDIENIAI MŪSŲ POREIKIAI

"O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes." (Filipiečiams 4, 19)
Dievas įsipareigojo parūpinti tau, ko reikia, o tavo pareiga - kliautis Juo, paklusti Jam ir mąstyti tik apie Jį, o ne apie tai, ko tau trūksta iki visiškos laimės.
Deja, kai mūsų akys nukrypsta į tai, ko neturime, paprastai bandome patenkinti poreikius savo jėgomis. Mūsų pačių pastangos dažniausiai nukreipia mus nuodėmės keliu.
Verčiau pasitikėk Viešpačiu ir tikėk, kad Jis yra šaltinis, iš kurio gali sulaukti visko, kas tau būtina. Nukreipk savo akis į Jį. Dievas ne tik gali, bet ir iš tikrųjų pasirūpins tavimi - galbūt atvers tau darbo galimybes, o galbūt pasirūpins per kitų dosnumą ar apskritai stebuklingais keliais. Dievas yra ištikimas. Tikėk Dievu ir Jis veiks tavo gyvenime.

/Charles F. Stanley/


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101575

2022-01-24 12:06 483 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
mąstom Kava
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101576

2022-01-24 12:08 484 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
4 8 4
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101578

2022-01-24 12:09 485 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
ačiū
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101607

2022-01-25 09:49 486 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
*Senstant supratau, kad 300 USD ir 3 000 000 USD vertės laikrodis rodo tą patį laiką.
*Kad su 15 000 USD automobiliu ir 15 000 000 USD automobiliu galime pasiekti tą patį tikslą.
*Kad 50 USD ar 1500 USD vertės vynas sukuria tas pačias "pagirias".
*Kad 300 ar 3000 kvadratinių metrų name, vienatvė yra ta pati.
*Supratau, kad tikroji laimė kyla ne iš materialių dalykų, bet iš meilės, kurią mums suteikia artimieji.Širdis
Taigi, tikiuosi, Jūs suprantate, kad kai turite draugų ar su kuo pasikalbėti, tai yra tikra laimė!Šypsena


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101609

2022-01-25 09:50 487 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Supratau penkis nepaneigiamus faktus:
1. Nemokinkite savo vaikų būti turtingais. Išmokinkite juos būti laimingais. - Tada, kai užaugs, jie žinos daiktų vertę, o ne kainą.
2. Maistą valgykite kaip vaistus, kitaip vaistus turėsite valgyti kaip maistą.
3. Kas tave myli, niekada tavęs nepaliks, net jei turi 100 priežasčių pasiduoti. Nes visada ras priežastį dėl ko turi pasilikti.
4. Yra didelis skirtumas tarp būti žmogumi ir tapti žmogumi.
5. Jei nori greitai eiti, eik vienas! Bet jei nori eiti toli, eikite kartu.

- Steve Jobs ( 1955-2011 ) Angelas

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101645

2022-01-26 09:39 488 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
PAŽINK ŽODĮ

"Tavo žodis - žibintas mano kojai ir šviesa mano takui". (Psalmės 119, 105)
Kai nebeskaitome Šv. Rašto ir kasdien nebesėjame Žodžio savo gyvenime, priešui kur kas lengviau mus vedžioti už nosies. Ir atvirkščiai - kuo geriau išmanome Dievo žodį, tuo geriau ir greičiau atpažįstame Tėvo balsą ir atmetame priešo melus.
Įsimink: šėtono tikslas - gundyti tave nusigręžti nuo Viešpaties valios ir tarnystės. Jis nersis iš kailio, kad suviliotų tave, atkalbėtų ir padarytų nekenksmingą apraizgydamas savo melagystėmis. Siekdamas šio tikslo jis kaltins tave dalykais, neatitinkančiais Dievo žodžio, arba iškraipys jį.
Tarkim, jei tu išpažįsti nuodėmes ir paklūsti Dievui, bet ir toliau jauti kaltę bei pasmerkimą, greičiausiai patikėjai piktojo melu ir be reikalo save plaki, kai tuo tarpu Gelbėtojas jau apvalė tave nuo visokio neteisumo. Štai kodėl nepaprastai svarbu įsišaknyti, gerai pažinti tiesą.


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101646

2022-01-26 09:40 489 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Bičiuli, kad ir ko tau reikėtų - patarimo santykių klausimu, finansinės pagalbos, išminties keičiant darbą ar panašiai, - Biblija tikrai gali suteikti dievišką patarimą, bendras gaires. Dievas niekados nelieps tau daryti nieko, kas pažeistų Šv. Rašto principus.

/Charles F. Stanley/

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101772

2022-01-28 09:37 490 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
TAVO SAUGUMAS

"Aš esu VIEŠPATS, ir aš nesikeičiu. Todėl jūs... nepražuvote." (Malchijo 3, 6)
Ar tiki, kad Dievas saugo tave? Ar tavo žvilgsnis nukreiptas į Dievą ar į pasaulio situaciją? Jei tik akys nuo Dievo nukrypsta į tai, kas dedasi aplinkui, beregint pasijusi nesaugus, tavo širdyje gims nerimas. Žemėje viešpatauja suirutė.
Tačiau mes galime būti ramūs ir saugūs žinodami, kad esame įsitvirtinę Dieve, kuris nekintantis, visagalis, visur esantis ir visa žinantis šios visatos Valdovas. Jis visa valdo, visa laiko savo rankose.
Mes nepakeisime pasaulio, bet galime pasikliauti Tėvu, tikėti, kad Jis ves mus ir padės priimti teisingus sprendimus santykių, finansų, pašaukimo ir kitais klausimais. Kad ir kas šiandien nutiktų, kliaukis Juo.

/Charles F. Stanley/

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101827

2022-01-28 11:00 491 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Rusų mokslininkas Konstantinas E. Ciolkovskis rašė: "Muzika – galingas ginklas, tolygus medikamentams. Ji gali sužadinti teigiamas ir neigiamas emocijas, nuodyti ar gydyti. Užtat, kaip ir medikamentai, ji privalo būti specialistų valdžioje."

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101869

2022-01-31 07:04 492 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Labai reikšminga, kad pirmasis žmogaus pokalbis Šventajame Rašte yra ne su Dievu.

KUN. ALGIRDAS AKELAITIS

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101879

2022-01-31 10:06 493 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
ATIDUOK JAM SAVO NAŠTAS

"Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi." (Jono 8, 36)
...kai tempiame sunkią emocinę 'nešulių' naštą, mes nepajėgūs patys jos nusimesti ar kaip nors nusiimti, bet laikui bėgant ji niekur nedingsta. Tikroji laisvė įmanoma tik per Jėzų. Kodėl? Nes patys savo naštų neįstengiame atsikratyti, o kartais nė neįsivaizduojame, kaip giliai jos mumyse glūdi. Užtat Jėzus gali jas nuimti. Jis puikiai žino, kaip mus išgydyti.
Bičiuli, nėra pasaulyje žmogaus, kuris nepatirtų problemų, bėdų ar skausmo. Tačiau Viešpats apsaugos tave nuo gniuždančios žalos ir kartu panaudos tuos sunkumus, kad apginkluotų, parengtų ir sustiprintų tave kitam gyvenimo etapui. Todėl melsdamasis prašyk, kad Jėzus toliau vestų keliu ir nuimtų slegiančias naštas. Jis tikrai išlaisvins, kad taptumei tokiu, kokį tave nori matyti Dievas.

/Charles F. Stanley/

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101881

2022-01-31 10:08 494 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
4 9 4
Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101929

2022-02-01 09:43 495 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
VISUOMET DĖKOK

"Visuomet džiaukitės... Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes Dievas to nori iš jūsų Kristuje Jėzuje." (1 Tsl 5, 16.18)
Kartais visai nesinori dėkoti. Bet jei paprašysi Tėvą padaryti tavo širdį dėkingą, Jis tą prašymą būtinai patenkins. Jei išpažinsi Viešpačiui, kad nori Jį garbinti net ir patirdamas sunkumus, Jis primins tau savo pažadus ir padės.
Nors žvelgiant iš žemiškos perspektyvos išmėginimai gali atrodyti kaip tavo pažangos trukdžiai, Viešpats parodys, kaip per juos Jis pasiekia didingų savo tikslų (Pvz., tavo tikėjimo augimo).
Todėl šiandien prašyk Tėvo padaryti tave dėkingą ir išsakyk Jam savo padėką. Kai akis nuo bėdų nukreipsi į Viešpatį, tavo problemos nebeatrodys tokios neįveikiamos. Suprasi, kad Jis dovanoja tau pergalę.

/Charles F. Stanley/Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 101987

2022-02-02 10:01 496 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
TAVO PASIRINKIMAS

"Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos." (Mato 7, 24-25)
Situacijos, su kuriomis šiandien susidursi, arba pakels, arba parblokš tave. Jei iššūkius spręsi pasitikėdamas vien savo gabumais, greičiausiai nusiminsi, susierzinsi, o gal net pulsi į paniką, nes viską teks spręsti savo jėgomis. Tačiau kur kas išmintingiau būtų ieškoti išminties Dievo žodyje ir daryti taip, kaip Jis liepia. Kad ir su kuo susidurtum, Tėvui nėra per sudėtingų situacijų. Jei prašysi, kad Jis nukreiptų tavo žingsnius, visas bėdas ir vargus Jis panaudos tavo charakterio ugdymui ir pamokys apie nuostabius savo kelius.

/Charles F. Stanley/


Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 102097

2022-02-03 15:45 497 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
Dievo suverenumo tiesa mus moko, jog Jis nė vienam iš mūsų nėra skolingas, ir todėl Jis elgiasi absoliučiai tobulai, numatydamas tolimiausias pasekmes. Tad leiskime Jam ir toliau mumyse vis laisviau veikti, nes viskas išeina į gera mylintiems Dievą.

Kun. Vytenis Vaškelis

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 102117

2022-02-04 09:41 498 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
SKIRK LAIKO

"Tik Dievo lauk, mano siela. Mano viltis yra Jame." (Psalmynas 62, 5)
Ar per dieną skiri laiko ramiai pabūti Viešpaties artume, įsiklausyti į Jį ir leisti Jam keisti tave dvasiškai? Tikrai derėtų taip elgtis. Skirdamas laiko Dievui geriau pažįsti Jo charakterį ir veikimo būdus, išsiaiškini Jo valią savo gyvenimui. Tai nenutinka akimirksniu - būtinas reguliarus kasdienis bendravimas su Juo.
Kartais Dievas gali net pasiųsti sunkumų į tavo gyvenimą, kad ilgiau pasiliktum Jo artume. Jis žino, kad nerimas dėl problemos privers tave ilgiau pabūti Jo artume, semtis Jo stiprybės ir išminties. Kai skiriame laiko bendrystei su Dievu, Jis nuostabiai patarnauja nerimo apimtai širdžiai - suteikia neapsakomo džiaugsmo, gyvybės, ramybės ir kryptį.
Bičiuli, nepaprastai svarbu, kad kasdien galvotum apie Dievą ir apmąstytum Jo žodį. Tu esi sukurtas bendrystei su Dievu. Kai tavo akys ir širdis krypsta į Tėvą, pradedi keistis iš vidaus ir pasirengi laukiantiems iššūkiams.

/Charles F. Stanley/

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 102149

2022-02-05 06:57 499 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
"Tas, kuris yra paskirtas atsakingu už kitus žmones, neturėtų svyruoti ir susiturėti, kai tenka taisyti tų žmonių, kurie nuo jo priklauso, ydas, neturėtų baimintis susidurti su jų jausmais, kai to reikia. Tačiau tai visuomet reikia daryti ramiai ir švelniai, ypač jei tenka paskelbti tiesas, kurias nelengva priimti. Šios tiesos visų pirmiausia turi būti sušildytos kaitria artimo meilės ugnimi, ištirpdysiančia visą jų kietumą; priešingu atveju susilauksime rūgščių vaisių, kurie veikiau sukels blogį, o ne maitins.

Nėra nieko kartesnio už neprinokusį graikinį riešutą, tačiau kai jis sunoksta, tampa saldus ir nepaprastai sveikas. Taip ir pabarimas, labai kartus savo prigimtimi, jeigu yra sušildytas artimo meilės ugnimi ir pasaldintas meilingumu, tampa malonus ir gardus. O kai liežuvio ištartai tiesai stinga saldumo, tai yra ženklas, kad širdis nenori tikros artimo meilės."

Šv. Pranciškus Salezas

Kestas
Blogiausias banginis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 102150

2022-02-05 06:58 500 žinutė iš 571 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Kestas Įtraukti Kestas Į adresų knygelę
500 Butelis

Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Atsakyti Kitos temos Nauja temaPranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos

Statistika

Kitoks pasaulis: 2.109 Žinučių forume 140.262 240 Narių klube 88 Banga.lt laikrodis 23:08 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymaiKitoks pasaulis

Moderuoja: BangaLT, ^planky^, DeathKiss
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

Banga.lt klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Žinomų žmonių mintys pamąstymui

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai