..."ŽiNVA"...


…“ŽiNVA”…

…pasilaikymas už galų ir viens kito…arba beveik simetrija… Cha cha

Juokiasi