Zeta Talk (skirta išrinktiesiems)

Zeta Talk (skirta išrinktiesiems)

O aš pas uošvius į sibirą Krasnojarsko krašta trauksiu ir ten palauksiu Be be beValio