Xebra reikia Nokia 3210 kabelio

Xebra reikia Nokia 3210 kabelio

Kiek duotum uz kabeli 3210 noskei?