Uzpakalio draugas dirzas

77

Patikėti Jėzaus auka, kad Jis mirė vietoje Jūsų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant Jo (Izaijo 53, 5).
Paprašyti Jėzaus, kad Jis išgelbėtų Jus. Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10, 13).
Nepraleiskite suteiktos progos! Pasitikėkite Kristaus auka, nes tiek ir tereikia, norint patekti į rojų. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus nupirko Jums bilietą į dangų. Pasinaudokite juo! Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas (Romiečiams 10, 9).
Jau šiandien galite užsitikrinti rojų, jei nuoširdžiai tikėdamas kreipsitės į Gyvąjį Kristų šia malda:
Viešpatie Jėzau, esu kaltas ir vertas pragaro bausmės. Tikiu, kad Tu praliejai Savo kraują ir mirei ant kryžiaus už mano kaltes. Tikiu, kad Tu prisikėlei iš mirties ir esi Gyvas per amžius. Meldžiu, atleisk mano nuodėmes. Atveriu Tau savo širdies ir gyvenimo duris – būk mano Gelbėtojas ir Viešpats. Amen!
Ir štai Jėzaus pažadas Jums: (Luko 23, 43)
‘‘Būsi su manimi’’.

‘‘Tarp manęs ir mirties tik žingsnis’’ - 1 Samuelio 20, 3

Koks žmogus gyvena ir nepatiria mirties? Psalmių 89, 48
Mes regime mirtį kiekviename žingsnyje. Greitosios pagalbos sirena, laidojimo biuro iškaba, kapinės – visa tai primena, kad mirtis bet kuriuo metu gali pakirsti ir mus. Nei vienas iš mūsų nežino, kada ši akimirka ateis, tačiau mirtis yra labai arti, tik per žingsnį nuo kiekvieno iš mūsų.
Ar žinote? Lietuvoje miršta per keturiasdešimt tūkstančių žmonių kasmet, o tai reiškia, kad šiandien mirties slenkstį peržengs šimtas dvidešimt mūsų šalies piliečių. Pasaulyje kas dvi sekundes miršta trys žmonės. Vienas… Du… Tik dvi sekundės ir kažkuriame žemės kampelyje užgeso trys gyvybės. Mūsų planetoje gyvena šeši milijardai žmonių. Po šimto metų jie visi bus mirę. Mirtis – visų žmonių priešas. Net karaliai ir prezidentai nulenkia galvas prieš jos dalgį.
Tačiau mirtimi žmogaus būtis nesibaigia. Kitais žodžiais tariant, tikrasis Aš – ta mūsų esybės dalis, kuri jaučia, galvoja, svajoja, viliasi – mūsų siela, gyvens amžinai. Tik klausimas: Kur? Amžinoje palaimoje ar amžinoje kančioje? Rojuje ar pragare?
Drauge su Jėzumi Kristumi buvo nukryžiuoti ir du nusikaltėliai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Jie abu nusikalto ir buvo nuteisti, abu mirė. Tačiau vienas pateko į pragarą, kitas į rojų. Kodėl? Juk Kristus sumokėjo už visų žmonių nuodėmes. Matote… Vienas atgailavo ir pasitikėjo Kristaus auka, kitas paniekino ir atmetė ją.
Ir šiandien sutinkame dviejų rūšių žmones. Vieni – netiki, atmeta, niekina, užgaulioja, tyčiojasi iš Jėzaus ar tiesiog nusiplauna rankas kaip Pilotas, kiti – atgailauja, pasitiki Juo ir šaukiasi Jo vardo. Todėl vieni keliauja į pragarą, kiti – į rojų. Kur norėtumėte keliauti Jūs? Kaip galite pasiekti rojų?
Įsivaizduokite save nukryžiuoto nusikaltėlio vietoje. Jūsų rankos ir kojos prikaltos prie kryžiaus, jėgos senka, mirtis čia pat… Jūs neturite galimybės ištaisyti savo klaidų. Bet jūs galite:
Pripažinti Jėzui savo kaltes, kad Jis atleistų Jums. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jono 1, 9).

Sugrįžtanti atmintis: moterų liudijimai apie Holokaustą

"Klojime buvo tamsu, tik per plyšius matėm šviesą. Guliu ir girdžiu artileriją, matau ugnį."

Susirask darbą, kokį siūlo tėvas, ištekėk už Vyras, kuris patinka tavo mamai, pagymdyk vaikų močiutės džiaugsmui, įsitikink, kad visi kiti laimingi ir nusišauk

Nauja žaizda gyja greitai, o įsisenėjusios sielos žaizdos gydomos labai sunkiai, tačiau yra pagydomos.

Vienos sielos gydymo forumo konferencijos metu tėvas R. De Grandis pasakė, kad net nesąmoningas neatleidimas atsiskleidžia fizinėje srityje ligomis, negalavimais, bejėgiškumu ir pan.

Kas verkia prašydamas, tas verks ir atiduodamas

Negeras žmogus numetė šunelį nuo tilto ir šunelis žuvo. Geras žmogus prašė mano brolio skulptoriaus Kristupo, kad jis iškaltų šuneliui paminklą iš Kararos marmuro. Kodėl gi geras žmogus neprašė iškalti paminklo paskerstai kiaulei? Todėl, kad kiaulė jam padų nelaižo?

Buvo gautas pranešimas, kad LT Futbolo kamuolys rinktinės treneris verčia žaidėjus žaisti futbolą

Dainininkė Billie Eilish prisipažino, kad pornografija sunaikino jos seksualumą

"Buvau pasiekusi jau tokį tašką, kai negalėjau žiūrėti nieko apie seksą, jei ten nebuvo smurto. O tuo metu aš vis dar buvau nekalta. Pirmieji mano lytiniai santykiai buvo tragedija, aš nesakiau ne dalykams, kurie anaiptol nebuvo geri. Aš tiesiog maniau, kad taip turi būti, nes mačiau pornografiniuose filmuose.

Aš taip pykstu, kad pornografija yra daugelio šlovinama, ir pykstu, jog pati maniau taip pat. Nei vaginos, nei moterų kūnai realybėje neatrodo taip, kaip pornografiniuose filmuose, žmonės taip nesimyli realybėje. O daugybė jaunų žmonių mano, kad turi išmokti taip mylėtis, kaip rodo tuose filmuose", – sakė žymi atlikėja.

66

didžioji dauguma pasaulio žmonių (jei ne visi) yra vaikystėje traumuojami.

Kiekvienas vaikystėje muštas žmogus neatsparus baimei, ir kiekvienas, vaikystėje nepatyręs meilės, jos ilgisi, dažniausiai visą gyvenimą.

Alice Miller

Apie 70% pasaulio mirčių siejama su laisvu pasirinkimu, arba, kitaip tariant, su tokiu sąmoningai pasirinktu elgesiu, kai iš anksto žinomos pasekmės – rūkymas, fizinis neaktyvumas, netinkama mityba.

Mergaitei su rykšte per užpakaliuką Girtas

Kartą abai Efremui keliaujant prostitutė mėgino sugundyti jį gėdingam veiksmui ar bent jau supykdyti, nes niekas nebuvo matęs jo pykstančio. Efremas jai pasakė: ,Eime su manimi." Kai jie priėjo vietą, kur buvo gausu žmonių, jis jai tarė: ,Stai šioje vietoje daryk, ką nori." Pamačiusi minią, ji jam tarė: ,Kaip mes nesigėdydami galėtume daryti tai, ką norime, prieš tokią gausybę žmonių?" Jis atsakė: ,Tu droviesi žmonių, bet kaip daug labiau turėtume gėdytis Dievo, kuris žino, kas paslėpta tamsoje?" Prostitutė susigėdo ir nuėjo savo keliais, nieko nepešusi.

99

100 Taurė

1 0 1

veidr.