tasko [ X ] veliava


tasko [ X ] veliava

ne tasko x veliava, o bites+ dalywiu veliava, macius jau ne viena ir ne du meetus Taip

Dabar ji pas Stinta,kaip pereinamoji,uz geriausius zukles rezultatus Kietas Valio Apkabinimas Labas

Klastao jei mes ta jurta taip netycia venspilyje pastatyttume ant ventos kita sestadieni- ka hebra??