Sveikinimai Adamkui


Sveikinimai Adamkui

Prez. Adamkus ir gen.komisaras Grigaravicius Apkabinimas

Mūsų prezidentui tris kartus valio valio valio.