Seksas ir Vilnius

Seksas ir Vilnius

Tu manimi gali besąlygiškai pasitikėti. Netgi mažyčių abejonių neturi būti Taip.
Bėje, ar gali 10 000 lt paskolinti be notaro Nekaltas?