seimo nario kreipimasis i liaudi

seimo nario kreipimasis i liaudi