Reikia parašyti Paskalio programą

Reikia parašyti Paskalio programą

Brangučiai,padėkit sudaryt Paskalio programą ,kai sąlyga skamba štai šitaip:kintamojo n reikšmė triženklis natūrinis skaičius.Reik parašyt programą kintamojo n skaitmenų iš kurių jis dalijasi be liekanos skaičiui rasti.Pradžios formulę žinau:
program …
var… …
…bet ką daryti viduriuke?Padėkit,nors ant kelio užveskit MirktNekaltas
visiemsBučkis

Tai ir kokia tos pradzios formule?

jei gerai supratau salyga:

write('Iveskite trizenkli naturini skaiciu: ');
read( n );
if (n>99) and (n<1000) then
begin
kiek:=0;
tmp:=n;
for i:=1 to 3 do
begin
if (n mod (tmp mod 10) = 0) then inc(kiek); {jei n dalijasi is paskutinio tmp skaitmens, tai kiek didinam vienetu }
tmp:=tmp div 10; {pasalinam paskutini tmp skaitmeni}
end;
writeln(kiek);
end
else writeln(‘Blogi duomenys’);
readln;

Aš vakar kažką bandžiau sukurt pati,tik,deja,neturiu kur išbandyti šią programą ir nežinau kur čia galima būtų nurodyt,kad skaičiai a,b ir p turi būti didesni už 0,ir dar nežinau ar gerai aš prirašiau visus tuos div ir modNekaltas
program dalyba;
var n,kiek,a,b,p:integer;
readln n(n,turi būti skliaustuose)
kiek:=0
a:=n div 100;
b:=n div 10;
p:=n mod 10;
if(n mod a)=0
then kiek:=kiek+1;
if(n mod b)=0
then kiek:=kiek+1;
if( n mod p)=0
then kiek:=kiek+1;
writeln (kiek);
end.
Jei padariau čia klaidų,būkit geri,padėkit jas ištaisytBučkis