Rebefingas - kai nerimas, įtampa nusibodo

Kristaus Atsimainymas – žavi akimirka pakeliui į Kančią

Žmogaus dvasiniame gyvenime ne kūnas griežia pirmu smuiku, bet malonės perkeista siela.

Kijeve tarnaujantis dominikonas Jokūbas pasidalino tekstu, kurį vienas iš ukrainiečių kareivių parašė bažnyčios puslapyje.

"Jaučiame jūsų užtarimo maldą. Kartais dedasi neįtikėtini dalykai, atrodo lyg nematoma ranka valdytų šovinius, kurie prašvilpia pro mus. Net iš kebliausių situacijų išsikapstome, lyg mums kas padėtų. Tampame nematomi priešui, bet patys puikiai orientuojamės tamsoje. Žinome ką ir kaip daryti. Tai mus paskatina ir duoda jėgų. Tikime, kad pats Viešpats Jėzus gelbsti. Prašome, nesustokite, palaikykite mus ir toliau melskitės. Mums labai reikia jūsų."

apie išbandymus

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1635162/arkivyskupas-kevalas-
apie-sukrecianti-dvasios-ir-vienybes-isbandyma-ukrainai-pasauli-po-kar
o-ir-kodel-dar-skamba-baznycia-politikuoja

2 5 8

Jei nori pasitikrinti savo padorumo ir principingumo lygį, atsakyk į kelis klausimus: ar su kitais elgiesi skaidriai? Kaip elgiesi su žmonėmis, iš kurių tau jokios naudos? Ar veidmainiauji, priklausomai nuo to, su kuo bendrauji? Ar kitus laikai svarbesnius už savo asmeninius reikalus? Tu myli žmones ir naudojiesi daiktais ar atvirkščiai – myli daiktus ir naudojiesi žmonėmis? Ar priimi sunkius sprendimus net tuomet, kai tau tai kainuoja daug pastangų? Kai turi ką nors pasakyti apie kokį nors žmogų, kalbi su juo ar apie jį? Esi atskaitingas kam nors kitam ar tik sau pačiam?
Tai svarbūs klausimai, todėl skirk laiko ir pasimeldęs pasistenk į juos apgalvotai atsakyti. Ir atmink: trumpalaikė sėkmė gali lydėti dėl to, ką žinai, bet ilgalaikė sėkmė lydės dėl to, kas esi.

DIENOS MALDA
Dieve, tavo akivaizdoje noriu ištirti savo širdies motyvus mano santykiuose su žmonėmis. Kalbėk savo Šventąja Dvasia, padėk man sąžiningai atsakyti į šituos klausimus, mokyk ir keisk Tavo šviesoje.
/Bob & Debby Gass/

APIE PADORUMĄ IR PRINCIPINGUMĄ

"Mes rūpinamės tuo, kas gerbtina…" (2 Korintiečiams 8, 21, K. Burbulio vert.)
Ar žmonėms norisi kvestionuoti tavo motyvus? Taip neturėtų būti! Krikščioniui derėtų išlaikyti padorumą ir principingumą, jo motyvai visuomet turi būti skaidrūs. Apaštalas Paulius sako: […] pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save (Romiečiams 12, 10, K. Burbulio vert.).
Padorus žmogus visuomet žiūri, kad kitam būtų gerai. Jei kas nors negerai ir netinka abiems šalims, vadinasi, išvis netinka nė vienai. Saliamonas įspėja: "Vargšo skriaudimas, norint praturtėti, ir davimas turtuoliui baigiasi neturtu" (Patarlių 22, 16).

  1. PASIKALBĖK SU SIELOVADININKU, konsultantu ar kitu specialistu, nelygu kokia problema. Neleisk puikybei sukliudyti pasipasakoti tiems, kas išklausys su atjauta ir išmintingai patars, ką daryti toliau. Pokalbis su reikiamais žmonėmis gali sumažinti atskirties jausmą ir parodyti gerą, įkvepiantį pavyzdį kitiems kenčiantiems.
  2. BŪK ATVIRAS PRIEŠ DIEVĄ, nes būtent Jis, o ne likimas ar aplinkybės rašo paskutinį knygos skyrių. Galbūt Viešpats nori tave ko nors pamokyti ar pakreipti tavo energiją kita linkme. Kai tavo viltis Dieve, pakirstą drąsą Jis pakeičia pasitikėjimu, o bet koks išmėginimas padeda augti dvasiškai.
    DIENOS MALDA
    Tenesivilsiu niekuo kitu savo sunkumuose ir varguose, kaip tik Tavimi, mano Dieve! Žinau, kad Tavo rankose esu saugus(-i)!

/Bob & Debby Gass/

AUGIMAS SUNKUMUOSE

"Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis." (Psalmynas 39)

Žemiau pateikti keturi patarimai, kaip atlaikyti gyvenimo smūgius (tokius, kaip netikėtas atleidimas iš darbo, artimo žmogaus netektis, iširusi santuoka, rimtos sveikatos problemos ir pan.) ir greičiau po jų atsigauti.

  1. AIŠKIAI ĮVARDYK IR PRIPAŽINK SAVO TIKRUOSIUS JAUSMUS. Tai nereiškia, kad reikia sėdėti ir ištisai apraudoti savo gyvenimą. Tai reiškia kliautis Dievu tiek, kad galėtum nusakyti jam savo tikrąją būklę. Jei apsimetinėsi, kad viskas gerai, nors iš tikrųjų taip nėra, bus tik sunkiau pakilti.
  2. NUSTATYK PRIEŽASTIS. Drąsą neretai pakerta kokia nors nesėkmė, pralaimėjimas ar nusivylimas. Ar žlugo kas nors, į ką buvai sudėjęs nemažai vilčių? O nepagalvojai, kad galbūt tavo viltys buvo visiškai nerealistiškos? Gal tave kas nors nuvylė? O gal jautiesi prislėgtas dėl paprasčiausio "perdegimo"?

VISKAS IŠEIS Į GERA

Krikščionys gyvena sumaišties kupiname pasaulyje ir tai, kas dedasi aplink, juos dažnai neramina. Tegul juos nuramina mintis, kad Visažinis Dievas viską pavers į gera. Tegul jie neabejoja, kad visa, kas vyksta pasaulyje, tarnauja Tėvo šlovei. Teprisimena jie antrosios psalmės žodžius: "Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį (…) Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų". Taip buvo praeityje, taip bus ir ateityje.

/John Ch. Ryle/

2 5 2

Ufff

Iš tiesų Dievas niekada neplanavo, kad gyvensi krikščioniškai savo jėgomis. Krikščioniškas gyvenimas yra kur kas daugiau, nei manai ar įsivaizduoji. Galbūt bijai, kad tavo ribos neprasiplės pakankamai ir negalėsi nuveikti visko, kam esi pašauktas? Galbūt tau per sunku pagarbinti Dievą patiriant visus tuos iššūkius? Puiku! Vadinasi, esi pasirengęs priimti Viešpaties teikiamą pagalbą. Visiškai pasitikėk Tėvu ir pamatysi, kiek daug Jis gali nuveikti tavyje ir per tave.

DIENOS MALDA
Jėzau, metu savo rūpesčius ant Tavęs, žinodamas, kad esi ištikimas ir man padėsi. Dėkoju už šią galimybę sulaukti Tavo aprūpinimo. Amen.

/Charles F. Stanley/

KAI MŪSŲ JĖGŲ NEBEPAKANKA

"Mes nenorime… palikti jus nežinioje apie … mus ištikusią negandą. Mes buvome prislėgti daugiau nei mūsų jėgos leidžia - taip, kad nebesitikėjome išliksią gyvi. (…) todėl nepasitikėjome savimi, o tik Dievu…" (2 Korintiečiams 1, 8-9)
Gyvenime būna situacijų, pranokstančių mūsų žmogiškas jėgas, kad ir kiek stengtumėmės jas įveikti. Kuo labiau pasiryžtame įveikti sunkumus, tuo jie, atrodytų, dar labiau prislegia. Tokios situacijos atskleidžia, kad Viešpats plečia mūsų ribas - ruošia priimti Jo galią ir išmintį būsimai situacijai išnarplioti.

STIPRUS, TVIRTAS, NEPAJUDINAMAS

"Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, atradusius prieglobstį mums skirtoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras." (Hebrajams 6, 18-19)

Būna dienų, kai Dievas atrodo toks tolimas, sunku pajusti Jo artumą. Tai ypač dažnai nutinka greitai keičiantis aplinkybėms. Tačiau Laiške hebrajams 13, 8 skaitome: ‘Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius.’ Jei pajutai, kad santykiai su Dievu šąla, būtų išmintinga ištirti savo širdį. Galbūt tave kas nors blaško ir tau sunku Jo ieškoti? Gal gyvenimo smulkmenos užgožė ryšį su Dievu? O gal darai kompromisus ir nusižengei bibliniams principams?
Kaip laivelis neramiuose vandenyse, taip ir mes apleidžiame Dievą, jei nesame išmetę inkaro ir tvirtai įsikabinę į Jo žodžio tiesą. Todėl sugrįžk pas Jį vėl atsiversdamas Šv. Raštą, panirk į Jo puslapius, ir įsiklausyk į Dievo balsą. Vėliau, kad ir kas nutiktų, tu būsi stiprus, tvirtas, nepajudinamas.

/Charles F. Stanley/

PRIPAŽINK. Išpažink, kad kito žmogaus tau padaryta neteisybė ne tik įskaudino ir įžeidė tave, bet ir nuliūdino patį Dievą, Viešpats teis už visus nusižengimus, Jis apgins tavo teises.
PRISIMINK. Nuolatos prisimink, kiek kartų Dievas tau atleido. Kol neatleisi tiems, kurie tau nusikalto, nepatirsi Dievo suteikto atleidimo džiaugsmo. Neleisk, kad širdyje įsišaknytų ir plėstųsi kartėlio vėžys. Gyvenimas kur kas mielesnis, kai širdis minkšta ir nesutepta.
Viešpatie, dėkoju už atleidimo dovaną. Padėk man likti atlaidžiam. Amen.

/Charles F. Stanley/

2 4 6

ATLEIDIMO PROCESAS

"Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes." (Psalmių 103, 12)
Neatlaidi dvasia yra tarsi piktybinis auglys, lyg sielą apėmęs vėžys. Tačiau Tėvas siūlo patikimą išgydymo procesą bet kuriai širdžiai, pilnai pagiežos ir kartėlio:
ATGAILAUK. Pripažink, kad kažkam neatleidai ir prašyk Dievo atleidimo už įžeidimą. Be to, privalai atleisti tave įskaudinusiam žmogui.
PALEISK. Atsižadėk bet kokio skolos atlyginimo, net jei manai, kad kitas žmogus liko tau skolingas.

KURIA KRYPTIMI EITI?

"Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite." (Jeremijo 29, 13)
Galbūt spėlioji: Kodėl Dievas neparodo, ko turėčiau imtis? Galbūt šiandien nesijauti taip, lyg Jis nukreiptų tavo žingsnius? Bet būk drąsus, Tėvas aktyviai veikia tavo situacijoje ir dėlioja tavo žingsnius, nors nesuvoki, kad tai vyksta.
Bičiuli, Dievas puikiausiai tave girdi. Jis supranta tavo širdies šauksmą ir tą pasimetimą, kai nebežinai, kuria kryptimi traukti. Žinok, Dievas neslepia savo sumanymų nuo žmogaus, kuris ieško. Tačiau Viešpats taip pat žino, kaip pamokyti tave tikro, išliekančio tikėjimo, todėl tau visko iš karto ir neapreiškia.
Net ir šią akimirką Tėvas moko tave pasitikėti Juo. Jis apšvies tavo kelią tiek, kiek reikės, ir kiekviename žingsnyje bus šalia.

/Charles F. Stanley/

veidrodiškumas

2 4 2

9:49