Perkūno oželis


Perkūno oželis

Laužo šviesa naktyje… guodžia, ramina mane… Angelas