nu argi ne miela


nu argi ne miela

tokie ir liktu tai kambary auginciau Gerai Girtas

Nesmirdzi oziu?