Nibelungų giesmė

Nibelungų. Tiesą sakant, nežinau, kas jie tokie ir ką jie giedojo, bet įtariu, kad gali turėti kažkokių germaniškų šaknų, gal net buvo senovės germanai arba ir norvegų vikingai (o kodėl ne?) ir kažkokia jų giesmė įsiamžino arba kažkas ją įamžino. Tebūnie. Pamėginsiu įamžinti ją dar kartą.
Tuo labiau, kad artėja visų numirėlių ir gyvų vėlių diena, visi tuoj susirinks į vieną didelį mitingą arba maršą, kitaip sakant, į vieningą kumštį ir uždroš mums juo kaip reikiant į veidą. Tad geriau iš anksto visus kažkada pražuvusius piliečius ir jų dvasias pašlovinti, apdainuoti ir tokiu būdu nuraminti jų pyktį. O pykti tikrai turi už ką. Pagalvokit, jie seniai, senių seniausiai mirė, o mes dar vis gyvi. Kaip tai gali būti, tokia neteisybė? Ir aš juos pilnai suprantu. Pirmiausia prieš porą metų jiems buvo suteikta viltis, kad mes visi, tiksliau 90%, eisim velniop, tai yra mirsim nuo baisios koronės. Aišku, tie nibelungai ir kompanija džiugiai laukė tos akimirkos, kai jų gretos gausiai pasipildys, bet dabar paaiškėjo, kad tai tebuvo šnipštas ir bobučių pasakos, be to, dar kažkokios chemijos gamyklos smarkiai pasipelnė ir net dabar prokurorai negailestingai purto kažkokią Uršulę, kuri padėjo toms farmacijoms apturėti neregėtą pelną. Taigi, niekas nemiršta masiškai, visi stengiasi mirti pavieniui arba net ir išgyventi šiuo sunkiu laikotarpiu, ir vėlės tiesiog raunasi plaukus nuo savo kaukokių iš nevilties. Nuo pagrįstų lūkesčių atsijauninti. Sakyčiau, kad iki giesmių čia toli, labiau traukia į raudas.

O juk turėjo pagal visas prognozes telikti auksinis milijardas, ir, kaip sakė vienas profesorius, žemelė tada būtų padėkojusi. Padėkojusi visiems, kurie nepasididžiavo ir pagal pageidavimą pasimirė. Bet ne, atsirado tokių, kurie nusprendė netikėti, ar galit patikėti kuo? Mokslu! Tai jau visiškas absurdas ir neregėtas įžūlumas. Na gerai, galima netikėti į Dievą, į Kristų ir jo prisikėlimą iš numirusių, galima net netikėti į Šventą Dvasią, kuri naktį apsilanko pas kokią nekaltą mergelę ir ją apvaisina, galima netikėti, nors, visi žinome ir nekartą su tuo susidūrėme, kad mergaitės kartais nekaltai pastoja, paklauskit jų pačių; aš pats dažnai netikiu tomis religinėmis nesąmonėmis, teatleidžia man Viešpats už piktžodžiavimą, bet netikėti mokslu, tai jau yra virš visko. Kažkoks kosmosas. Mokslu tiki visi, kurie yra edukuoti, turi geras pajamas ir gyvena Vilniuje, nes Vilnius yra visų mokslų Meka.

Tokiu būdu numatytas mirtingumas nelauktai sutriko ir teko imtis kito veiksmingo būdo visus numarinti, tai yra karo. Prasidėjo totali karo isterija, staiga visiems labai prireikė karo, visi panoro, kad juos kažkas nužudytų, vietoje to, kad patys save kaip nors pribaigtų. Ne, prašom geriau jau kiti, rusai ar vokiečiai, gali ir kinai, ir nibelungai, bet kas, prašom, ateikite ir mus užmuškite, padarysim viską, kad taip atsitiktų, laukiame.
Atleiskite, šventieji, ir mirusieji, ir tikintys, ir su mažom pajamom, ir vakcinuoti, kad mes taip greit nemirštam pagal nustatytą planą, kad jau kelintą kartą vis atitolinam išpranašautą pasaulio pabaigos datą, bet šį kartą padėtis, manau, yra labai rimta ir pabaiga tikrai ateis. Pakentėkit dar truputį, visai nedaug, mes padarysim viską, ko reikalauja nibelungų palikuonys.
Aš esu tikras
Visi mes mirsim
Linkiu to iš širdies
Anapus susitiksim
Aleliuja glorija
Glorija aleliuja
Parašiau istoriją
Naujoji nibelungija
Gieda numirėliai
Ir gieda vėlės
Sutriušę kaulai
Ritmingai juda
Kilnojasi karstai
Ir marškos atidengia
Pasaulį anapusinį
Pasaulį tikrąjį
Aleliuja aleliuja
Duok į snukį
Aleliuja
Aukokit kraują
Ir haubicas
Tėvus pamirškite
Ir vakcinuokitės
Amen amen
Alachas galingas
Diena ateina
Paskutinė
Viskas