Nepavyksta su Flash kabeliu prisijungti prie telefono, ką negerai darau? (Problema išspręsta)

Nepavyksta su Flash kabeliu prisijungti prie telefono, ką negerai darau? (Problema išspręsta)

Viskas sutvarkyta.
Teko perskaityti daug visokių Samsung forumų. Ir radau problemos sprendimą.
Pasirodo mano kabelyje, kaip ir dar kaikuriuose modeliuose (mikroschema FT232) buvo tarpusavyje sujungti mikroschemos FT232
RXD ir DCD# kontaktai. Teko atlituoti mikroschemos RXD kontaktą nuo plokštės ir prie jo prilituoti laidą einantį į telefoną.
Dabar backupą padaro ir Firmware perrašo per maždaug 10 min (ankščiau teoriškai tam būtų reikėję apie 55 minučių).