nepavyksta prisijungti prie NAS iš išorės

nepavyksta prisijungti prie NAS iš išorės