mda.. konkurentai?


mda… konkurentai?

tai kad ten kazkas tarp ju benda, maciau kaip statoile EMSI vilkikas dujas leido i statoil backas

Tiesa yra tokia: statoilas emsiui veza benza, o emsis statoilui veza dujas Liežuvis

va statoil cia nuo emsio suka benza o emsis dujas Cha cha

Visi jie i viena ranka musa Piktas