Lietuviskas Penktadienis


Lietuviskas Penktadienis

o katras cia trina foto? negi dr?

Bajoras’ manau Mirkt

o cia ne Olia kartais?

Nop’ tikra lietuvaite, ne ruse

____________,ad8888888888888888ba, __________ad88888888888888888888888a, ________a88888"8888888888888888888888, ______,8888"__“P88888888888888888888b, ______d88_________""P88888888888888888, _____,8888b_______________""88888888888888, _____d8P'''__ ,aa, ______________""888888888b_____ 888bbdd888888ba, __,I_________"88888888, _____8888888888888888ba8"_________ ,88888888b ____,888888888888888888b,________ ,8888888888 ____(88888888888888888888,______,88888888888, ____d888888888888888888888,____ ,8 ___"8888888b____ 88888888888888888888888 __.;8'"""__ (888888 ____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__ 888888 ____888888888888I:8888888"_,8"__ b8d’__(88888 ____(8888888888I’888888P’_,8)__________88888 _____88888888I”__8888P’__,8")__________88888 _____8888888I’___888"___,8"_(._.)_______88888 _____(8888I"_____“88,__,8”_____________,8888P ______888I’_______“P8_,8”_____________,88888) _____(88I’__________",8"__M"""""“M___,888888’ ____,8I”____________,8(____“aaaa”___,8888888 ___,8I’____________,888a___________,8888888) __,8I’____________,888888,_______,888888888 _,8I’____________,8888888’-===-'888888888' ,8I' ____________,8888888"________ 88888888" 8I' ____________,8"____ 88 _________"888888P 8I____________ ,8' _____88__________ P888" 8I___________,8I______88____________“8ba,. (8,_________,8P’______88______________88"“8bma,. _8I________,8P’_______88,______________“8b___”“P8ma, _(8,______,8d”________88, _______________"8b_____ “8a __8I_____,8dP_________,8X8,________________“8b.____:8b __(8____,8dP’__,I____,8XXX8,________________88,____8)___8, ___8dP'__ ,I ____,8XxxxX8,_____ I, _________8X8,__ ,8 ___8I___ 8P' __,I____ ,8XxxxxxX8, _____I,________ 8X88,I8 ___I8,__”___,I____,8XxxxxxxxX8b,____I,________8XXX88I, ___8I ______I'__ ,8XxxxxxxxxxxxXX8 ____I________ 8XXxxXX8, ____8I_____ (8 __,8XxxxxxxxxxxxxxxX8___ I ________8XxxxxxXX8,___ ,8I_____I[_,8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8__8 ________8XxxxxxxxX8,___ d8I,____I[_8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8b_8_______(8XxxxxxxxxX8, ___888I____ 8,8XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8,_____,8XxxxxxxxxxxX8 ___8888,____“88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8)8I____.8XxxxxxxxxxxxX8 __,8888I_____88XxxxxxxxxxxxxxxxxxxX8_8, __,8XxxxxxxxxxxxX8"__ d88888 _____8XXxxxxxxxxxxxxxxxxX8’__8,,8XxxxxxxxxxxxX8"__ 888888I_____8XXxxxxxxxxxxxxxxX8’____“88XxxxxxxxxxxxX8” __88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxxXX8)______)8XXxxxxxxxxXX8” __8888888I,_``”””""“8888888888888888aaaaa8888XxxxxXX8” __(8888888I,______________________.__```""""“88888P"88888888I, ,8I 8, I8""""88888I, ,8I’"I8, ;8" 8I,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8I'\_\_\_\_\_\_\_I8,8)8I,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8I'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8\_\_:8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I, ,8I’ I8 :8 8I\_\_\_\_\_\_\_,8I'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8(8_______________8I ,8I’_________ 8__(8;8I ,8" I 88,.8I ,8’__________ 8"8, _________(PI’8 ,8,8, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.88'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,@@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.a8X8,8, (88 @@@ ,a8XX888,8, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(888\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@@'\_\_\_\_\_\_\_,d8XX8"\_\_"b\_8, .8888, a8XXX8" "a8, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.888X88\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,d8XX8I"\_\_\_\_\_\_9,\_8,.88:8XX8, ______a8XxX8I’ 8\_\_8, .88’8XxX8a ,ad8XxX8I’ ,8 8, \_\_\_\_\_\_\_\_d8'\_\_8XxxxX8ba,\_\_\_\_\_\_,ad8XxxX8I"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_,\_\_8, (8I___8XxxxxxX888888888XxxxX8I" 8 II8 \_\_\_\_\_\_\_8I'\_\_\_"8XxxxxxxxxxxxxxxxxxX8I'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_8)\_\_\_8; \_\_\_\_\_\_(8I\_\_\_\_\_8XxxxxxxxxxxxxxxxxX8"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_8)\_\_\_8I \_\_\_\_\_\_8P'\_\_\_\_\_(8XxxxxxxxxxxxxxX8I'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,\_(8\_\_\_:8 \_\_\_\_\_(8'\_\_\_\_\_\_\_8XxxxxxxxxxxxxxX8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,8____8 8I 8XxxxxxxxxxxxX8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,8 ;8 8’ 8XxxxxxxxxxX8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I ,8’ 8 8XxxxxxxxX8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8'\_,8' \_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8XxxxxxX8’ 8,8’ 8 8XxxxX8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d'\_8' \_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8XxxX8 8_8’ 8"8X8’ "8" 8,88\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8 \_\_\_\_\_8I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_d) \_\_\_\_\_8,d8 ____,8 (b 8’ ,8’ 8, dP ,8’ (b 8’ ,8’ 8, d8 ,8’ (b 8’ ,8’ 8, a8 ,8’ (b 8’ ,8’ 8, ,8 ,8’ (b 8’ ,8’ 8, ,8 ,8’ (b 8’ ,8’ 8, d8 ,8’ (b ,8’ ,8’ 8,I8 ,8’ I8I8’ ,8’ I8I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(b,\_\_\_8,\_\_\_\_\_\_\_\_,8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I"88 ,8i8, (b,,8"8")8I\_\_,8\_\_\_\_\_\_8)\_8\_8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I\_\_8I\_\_\_\_\_\_"\_\_8\_8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(b\_\_8I\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8(8,b_8, 8 8) "b"8, 8___8("b"8 8"I "b8, 88) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ib\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ib\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ib\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8_____________8I ________8 (8’ _________8, I8 _________Ib 8I ____________________(8___________8’ ____________8, (8 ____________Ib I8 _____________________(8_________8I ______________8, 8’ _______________(b(8 _________________8, I8 _________________I8 I8 _______________________(8______I8 __________________8 I8, __________________8 8_8, ___________________8, 8_8’ __________________,I8"8” ______________,8"8, 8, ,8’8\_\_\_\_\_b ,8’ 8 8, __________,8’ (a b \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,8'\_\_\_\_\_8 8, I8/ 8 b, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8-/\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_8, (8/-/ 8 8, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I/-/\_\_,8\_\_\_\_\_\_\_\_\_8 ____________8I/--,I8\_\_\_\_\_\_\_\_-8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8I,d8I-8) _______________"bdI"8, -I8 8,\_\_\_-I8' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8,–I8 Ib,,I8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I8I’

wow Apakęs

Loreta stolj kokia? Šypsena

galejo biski nusirengt Nežinau

kaims Blogai cia tipo labai krutai masina atrodo su atidarytom durim ir bagazine? Juokiasi Juokiasi

nu jau nu jau… Tu gal uzsikales visas duris vazineji ir nieko nedarineji? Kvankt?ne del krutumo atidarytos Mirkt sunchuivčajus, nusirengia, tik ne placiai visuomenei Šypsena

vyriausias Gerai Juokiasi

Vyriausias, jei pats padarei Gerai, bet manau kad nukopinai Mirkt