Kompas pradėjo stabdyt, gal kas žino kame gali būt šaknys?

Kompas pradėjo stabdyt, gal kas žino kame gali būt šaknys?

Tai va, šį rytą tokia problema iškilo. Buvau palikęs kompą per naktį įjungtą, ir nuo pat ryto pradėjo labai stabdyt. Restartinus kompą, ir nebandžius įeit į c ar d diską dar normaliai dirba, jei tik įeinu į kurį nors, kompui ragai dažniausiai, vos velkasi. Dar jei pavyksta nukopijuot tuose diskuose, tai būna labai gerai, bet vos tik paspaudžiu ctrl+x, lūžta exploreris, Windows Task Manager rodo 90-98% apkrovimą, ir nebeatsidaro joks katalogas (pakimba). Kame gali būt bairiai? Praskenavau su Ad-Aware SE personal, Nod32 (su šita išvis nesąmonės, ties 91% užsiciklino, ir taip porą valandų), padariau online scan su Trend Micro HouseCall, nei vienas nieko nerodo). OS: WinXP su SP2 Dar pastinu HijackThis logą, gal kas nors jame ką įžvelgs. Dekui. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:30:35, on 2005.02.19 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon .exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\ WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\mysql\bin\mysqld-nt.exe C:\Program Files\Eset
od32krn.exe C:\WINDOWS\System32
vsvc32.exe C:\WINDOWS\h tpatch.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\ DATALA~1\DATALA~1.EXE C:\Program Files\Eset
od32kui.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Pro gram Files\AceLogix\Free Ram Optimizer\fro.exe C:\Program Files\DynDNS Updater\DynDNS.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Servic es\SERVIC~1.EXE C:\ElFa2002TM\mircElFa.exe C:\Program Files\Winamp\winamp.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Gediminas\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = google.lt/ O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - (no file) O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe O4 - HKLM…\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM…\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset
od32kui.exe” /WAITSERVICE O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM…\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [Free Ram Optimizer] C:\Program Files\AceLogix\Free Ram Optimizer\fro.exe O4 - HKCU…\Run: [DynDNS Updater] “C:\Program Files\DynDNS Updater\DynDNS.exe” O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin
pjpi142_06.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin
pjpi142_06.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: ICQ 4 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/cli ent/wuweb_site.cab?1104689226857 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com /housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab O23 - Service: 3D · Dynamic DNS Client & Dial Up Network Dialer (3DWatch) - Unknown owner - C:\Program Files\3D\3D.exe (file missing) O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/Program Files/mysql/bin/mysqld-nt.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset
od32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32
vsvc32.exe

kaip suprantu niekas niekuo ir nepades? Nekaltas

Nezinau, kaip su ad-aware valei, kad dar liko bishki. Trink:

O gal tavo “servaka” kas padare …

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL O3 - Toolbar: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - (no file) O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL šituos ištrink.