Koks metu skirtumas tarp merginos ir vaikino laikytinas "padoriu"?

Koks metu skirtumas tarp merginos ir vaikino laikytinas "padoriu"?