Kokia reklama jums padare geriausia ispudi, o kokia visai "neispaude"?

Kokia reklama jums padare geriausia ispudi, o kokia visai "neispaude"?