Kokia reali tokio PC kaina?

Kokia reali tokio PC kaina?