Keistai elgiasi HDD, kame problema?

Keistai elgiasi HDD, kame problema?