Katė gamtinius reikalus atlieka ko<b>r</b>idoriuje.Padekit!

Katė gamtinius reikalus atlieka koridoriuje.Padekit!