Kas yra mūsoras , kaip mes tai suprantame ir ar mūsoras yra žmogus, bent metafizine prasme?

Kas yra mūsoras , kaip mes tai suprantame ir ar mūsoras yra žmogus, bent metafizine prasme?