Kas stato rastinius namus?

Kas stato rastinius namus?