Kaip yra su nepanaudotomis kasmetinėmis atostogomis

Kaip yra su nepanaudotomis kasmetinėmis atostogomis???

Gal kas žino kaip dabar yra su nepanaudotom kasmetinėmis atostogomis, ar jos perkeliamos kitiems metams ir sumuojasi?Nes DK 169 str. skelbia:uz kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais metais.

Skaitykit tolimesnius DK straipsnius:
174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas

  1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas:
  1. yra laikinai nedarbingas;

  2. įgyja teisę į tikslines atostogas, nurodytas šio Kodekso 178 straipsnyje;

  3. įgyja teisę į nemokamas atostogas, nurodytas šio Kodekso 184 straipsnio 1 dalyje;

  4. atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti šio Kodekso 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;

  5. dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams.

  1. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytos arba kitos priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Jei tokios priežastys atsirado kasmetinių atostogų metu, kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką.

  2. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

AciuŠypsena

Ner uz ka Šypsena Malonu padeti.

zinau kad nepanaudotu kasmetiniu atostogu galima iseiti ir per ateinanciu metu pirmaji ketvirti.

Kodel butinai per ketvirti> Kur taip parasyta? Nekaltas