Kada pradės boNbarduoti Edinburgą, lygiai taippat, kaip Novorosiją?

Kada pradės boNbarduoti Edinburgą, lygiai taippat, kaip Novorosiją?