Ką darytumėt, jei Režisierius iš devinto aukšto iškristų?

Ką darytumėt, jei Režisierius iš devinto aukšto iškristų?