Ka daryti pametus priekini masinos numeri?

Ka daryti pametus priekini masinos numeri?