ir jus dar tikite, kad JAV nekuria imperijos...

ir jus dar tikite, kad JAV nekuria imperijos…