Instaliuojant negali pasiekti WIndows\Installer folder'io

Instaliuojant negali pasiekti WIndows\Installer folder’io