harda atpazysta kaip normalu,bet jo visos talpos nerodo

harda atpazysta kaip normalu,bet jo visos talpos nerodo