Energetinis auditas | Pramonės Auditas

Energijos vartojimo auditas yra sisteminė procedūra, kurios tikslas yra gauti informacijos apie energijos vartojimo charakteristikas ir galimybes jį sumažinti įvairiuose sektoriuose, taip pat pateikti ataskaitą ir rekomendacijas energijos taupymo priemonėms.
Jei norite identifikuoti ir pamatuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes, numatyti technines bei organizacines priemones įmonių energijos efektyviam vartojimui, rekomenduojame rinktis Energetinį auditą iš Pramonės Audito.
Auditas apima visas pramonės įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus.