Discharge


Discharge

Foto: žmogui per dieną tikrai užtektų patalpinti iki 3 nuotraukų. Išimtys meetams, koncertams ir kitiems panašiems reikalams. Sankcijos “fotomėgėjams”: pirmą kartą - tramdomieji marškinukai iki pasižadėjimo nebeprasižengti, antrą kartą - Labas