Dėl dokumentų valdymo per LAN.

Dėl dokumentų valdymo per LAN.