Crisis


Crisis

youtube.com/watch?v=_F2FYBmSVhA&feature=related

Cypt, kvykt. Įdomiai vokalas skamba (nors vis tiek, mano galva, vokalistė boba grupėje sugadina visą reikalą). Bet šiaip, nieko gero.

dredūkšniai kokie.