common rail ant ko teptireikia?

common rail ant ko teptireikia?