cirko shuoliai

cirko shuoliai

Atėjo žmogus pas cirko direktorių ir prašosi priimamas į darbą. Direktorius klausia:

 • O ką jūs mokate?
 • Na, aš užlipu į cirko kupolo viršų ir krentu žemyn. Plika galva trenkiuosi į pastatytą priekalą, pašoku, pasakau "Ale hop" ir išbėgu.
  Priėmė jį be jokių bandymų. Pirmas spektaklis. Būgnams mušant žmogelis užlipa į kupolo viršų, krenta žemyn, plika galva trenkiasi į priekalą, pašoka, pasako "Ale hop" ir išbėga. Publika šaukia "bis!!!", "pakartot!!!". Direktorius ieško jo ir niekur neranda. Pagaliau, kažur kampe suradęs, liepia eiti pakartoti numerį. O tas akrobatas pareiškia:
 • Ne, daugiau nešoksiu. Pirmą kartą šokau, negalvojau, kad taip skaudės…

**

Atvažiavo kartą cirkas. Į areną išeina cirko direktorius ir sako:

 • Dabar pasirodys klounai.
  Staiga iš salės galo pasigirsta:
 • Gaidžiai, klounai gaidžiai.
  Direktorius pasipiktinęs kalba toliau:
 • Dabar į areną išeis dresiruotojas su liūtais.
  Staiga vėl iš salės galo pasigirsta:
 • Gaidžiai, dresiruotojas ir liūtai gaidžiai.
  Direktorius neapsikentęs sako:
 • Ir štai mūsų mirtinas triukas, iš 30 metrų aukščio krenta žmogus ir išsitėškia ant žemės!!!
  Visi žmonės pradeda ploti. Ir staiga iš salės galo pasigirsta:
 • Gaidžiai, kur jūs mane nešat, gaidžiai?!!!

Pirmas geras Cha chaJuokiasi antras jau girdėtas Liežuvis

pusė velnio

Normaliai Laimingas

Abu geri GeraiJuokiasi

nu neblogi neblogi tik kad vienas firdetas Šypsena

Cha cha

geri JuokiasiJuokiasiJuokiasi

Tikras cirkas Cha cha

Apie cirka:

Skambutis i cirka:
-Labadiena,ar jums reikia kalbancio arklio?
-Pone, kalbanciu arkliu nebuna,-atsake cirko direktorius ir padejo rageli.
Skambina antra karta:
-Ar jums reikia kalbancio arklio?
-Pone,kalbanciu arkliu nebuna,-vel atsako direktorius ir padeda rageli.
Skambina trecia karta:
Ar jums reikia kalbancio arklio?Tik nepadekit ragelio man su kanopa sunku rinkti numeri.


Vyksta cirko vaidinimas. Į sceną išeina pilvakalbys su pliušine antimi, ir antis ima "pasakoti" anekdotus. Po kelių anekdotų antis pareiškia:

 • O dabar - anekdotas apie policininkus!
  Salėje atsistoja kažkoks policijos komisaras ir garsiai pareiškia:
 • Kiek gi galima, policininkai taigi gina visuomenės garbę, o jūs iš jų tyčiojatės! Aš tuoj pasistengsiu, kad jūsų cirką iš viso uždarytų, o jus į kalėjimą susodintų!
  Pilvakalbys pradeda teisintis, bet mentas jį pertraukia:
 • O jūs iš viso užsičiaupkit, aš su antimi šneku!

Atvažiavo į kaimą cirkas. Programos vinis - kalbanti karvė. Susirenka kaimiečiai neregėto dalyko pažiūrėti. Programos gale, po šuniukų, arkliukų, klounų ir t.t. užsidega ryškios šviesos ir, nuleidusi galvą, įeina tokia nuvargusi karvė. Iš po kupolo nuleidžiamos virvės, jas pririša prie karvės kojų ir iškelia į patį viršų. Suskamba fanfaros, į areną ištempia didelį, kampuotą betoninį bloką - tiesiai po karve. Viskas nutyla ir karvę numeta ant bloko. Nukritusi, ji pakelia galvą ir sako:

 • Dievuli, Dievuli, kada gi aš numirsiu…

Suskamba cirko direktoriaus telefonas. Direktorius(D.) atsiliepia:

 • Klausau!
  Balsas(B.) iš ragelio:
 • Laba diena, gal galėčiau gauti darbą cirke?
  D.:
 • O ką jūs mokate?
  B.:
 • Moku daugybos lentelę, vairuoti automobilį, ir šokti tango.
  D.:
 • Ne, deja, negaliu jums pasiūlyti darbo.
  B.:
 • Kodėl?
  D.:
 • Tai kad čia tik labai vidutiniai sugebėjimai.
  B.(susinervinęs):
 • Tai ko dar, po velnių, tu nori iš beždžionės?

Va cia tai tikrai geruliai Juokiasi

Antras Gerai Juokiasi

JuokiasiJuokiasiJuokiasi

Cha chaCha chaCha cha

Juokiasi geri

Juokiasi

tiesiog nuostabu coolGeraiCha cha

Antras girdetas, bet uzhtaj pirmas geras Šypsena

Cirkas. Po kupolu ore skrenda du akrobatai. Lekia vienas link kito. Vienas iš jų sušunka:

 • Asile! Ko tu šokai! Dabar gi tavo eilė gaudyti!!!