ﻻ cia keliavom biski ﻻ


ﻻ cia keliavom biski ﻻ

jo

Myliu

kietai varot…

Cha cha Butelis

megiuke kepure su Tauriojo briedzio Rudzio ragajs isigijo is nevilties kad kailines negava…

Tri paloski, vse dela. Valio

Cha cha

Drovus Myliu

ha ha Cha cha Gerai Gerai Gerai

kieta striuke pas ta kur kairej Cha cha

snargliai Taip

snarglius tai tai tu duxas 12metis Šypsena

Tipo as apsimausiu belenkokia nesamone is sovietiniu laiku ir cia jau skaitysis prikolas Juokiasi atsibusk zmogau

trys paloskės Myliu