brisius


brisius

o kur Brisiaus galas? Užsispyręs

ans į jį žiūri…