asociacija1


asociacija1

tik jau nesakykit,kas Amierika - artojų žemė… Nors,tiesa,nemažai ten lietuvių