..............asmeninis žinelis 50000 nieka asmeniška..........................

…asmeninis žinelis 50000 nieka asmeniška…